ยุคของเอไอ (artificial Intelligence) ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

artificial Intelligence

ยุคของเอไอ (หรือ artificial Intelligence) ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วอย่างน้อยในประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทประกันภัย Fukoku Mutual Life Insurance ได้ออกมาประกาศว่าจะไล่พนักงานออกมากกว่า 30 คน และทดแทนพนักงานด้วยระบบเอไอ ระบบที่ทดแทนนี้เป็นระบบวัตสัน (Watson Explorer) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ IBM

เอไอหรือที่แปลเป็นไทยว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาและมีความเฉลียวฉลาดที่เกือบจะเท่าเทียบหรือฉลาดกว่ามนุษย์ เมื่อพูดถึงเอไอเราจะพูดถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมสิ่งประดิษฐ์ประเภทเครื่องจักรที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อทำงานแทนมนุษย์ไม่ว่างานใช้แรงงานหรืองานที่ต้องใช้ความคิด ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีความฉลาดเหมือนหรือใกล้เคียงกับมนุษย์ในลักษณะที่ว่าสามารถเรียนรู้และจดจำประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประสบการณ์นั้ในการตัดสินใจในอานคต

บริษัทประกันภัยของประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าจะใช้เอไอในการคำนวญค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่ายให้กับผู้ถือประกัน ค่าสินไหมทดแทนคือเงินที่ผู้รับเอาประกัน(บริษัทประกัน)จ่ายให้กับผู้เอาประกันเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้เอาประกัน และเงินที่จ่ายจะเป็นไปตามแผนของกรมธรรม์

บริษัทประกันภัยของประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวอีกว่าระบบเอไอจะทำงานมีประสิทธิภาพมากว่า 30 เปอร์เซ็นต์และค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบเอไอจะคุ้มทุนภายในสองปี การลงทุนในครั้งนี้บริษัทคาดว่าจะประหยัดเงินได้ 1.21 ล้านดอลลาร์ต่อปี (หรือประมาณ 42 ล้านบาท) จากการทดแทนพนังงาน 34 คน ค่าเงินลงทุนในระบบเอไอจะมีราคาประมาณ 1.73 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 60 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกประมาณ 129,000 ดอลลาร์ต่อปี  (หรือประมาณ 4.6 ล้านบาท)

ระบบวัตสันของบริษัท IBM จะมีความสามารถในการวิเคาะห์และเข้าใจข้อมูลทุกชนิดซึ่งรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่อาจจะไม่เป็นระเบียบ ภาพ เสียง และวีดีโอ ระบบวัตสันที่จะใช้กับบริษัทประกันนี้จะสามารถอ่านและเข้าใจเอกสารทางการแพทย์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์เป็นจำนวนมาก ๆ จากนั้นก็จะคำนวณเงินสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันแต่ละคนซึ่งมีกรมธรรม์ที่แตกต่างกันไป แต่การจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันยังคงต้องมีพนังงานที่เป็นมนุษย์ในการอนุมัติอยู่

บริษัทประกันของญี่ปุ่นแห่งนี้กล่าวว่ามีการจ่ายเงินสินไหมทดแทนมากว่า 132,000 ในปีที่แล้วและการเปลี่ยนพนังงานเป็นระบบเอไอจะช่วยย้นระยะเวลาในการวิเคาระห์และประมวณผลของข้อมูลได้น้อยลงมาก

ระบบเอไอกำลังเกิดขึ้นไม่ว่าเราชอบหรือไม่ก็ตาม และในอนาคตมันจะเป็นคู่แข่งของมนุษย์ในการทำงาน งานต่าง ๆ ที่ต้องทำเป็นประจำและต้องการความตั้งใจในการสูงจะถูกทดแทนด้วยเอไอในอนาคตเพราะมันจะมีราคาถูกกว่าค่าแรงของมนุษย์และสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากว่า และที่สำคัญไม่เคยบนหรือเบื่อกับสิ่งที่มันทำ

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอไอ


ที่มา the Guardian

error: กด RightClick แทน