ยารักษา โรคไข้หวัดใหญ่ของญี่ปุ่น มีฤทธิ์รักษา โควิด 19

รัฐบาลจีนเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่า ยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม โตยามา (Fujifilm Toyama) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ฟูจิฟิล์ม โฮลดิ้งส์ (Fujifilm Holdings) มีฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสโคโรนาซาร์ส 2 (Sars-Cov-2) ที่ก่อให้เกิดโรค โควิด 19 ที่กำลังระบาดใหญ่ทั่วโลก

รัฐบาลจีนได้แนะนำให้ใช้ยาที่มีชื่อยาสามัญว่า ฟาวิปิราเวียร์ (favipiravir) ซึ่งจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า อาวีกัน (Avigan) ยาฟาวิปิราเวียร์ หรือ อาวีกัน ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2014

ในการแถลงข่าว จาง ซินมิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์ของจีนกล่าวว่า “ยาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพชัดเจน”

การทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วย 200 คน ณ โรงพยาบาลในเมืองหวู่ฮั่นและเซินเจิ้นพบว่า เชื้อไวรัสได้หายไปจากร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับยาอาวีกันเฉลี่ยภายใน 4 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา 11 วัน นอกจากนั้นการศึกษาไม่พบผลข้างเคียงที่ชัดเจน

การทดลองทางคลินิกอีกการทดลองหนึ่งในเมืองหวู่ฮั่นแสดงให้ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาอาวีกัน อาการไข้จะหายไปโดยเฉลี่ย 2.5 วันเมื่อเปรียบเทียบกับ 4.2 วันสำหรับผู้ป่วยรายอื่น ๆ และผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นจากอาการภายใน 4.6 วัน ซึ่งเร็วกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาประมาณ 1.4 วัน

และที่สำคัญมีเพียง 8.2% ของผู้ป่วยที่ใช้ยาอาวีกันที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เมื่อเปรียบเทียบกับ 17.1% ของผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับยา

อย่างไรก็ตามในประเทศญี่ปุ่นยังคงไม่ได้นำยานี้มาใช้กันอย่างกว้างขวางเหมือนกับในประเทศจีน เนื่องจากกฎหมายที่ห้ามไว้ตามการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่ายาอาวีกันก่อให้เกิดการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ หรือก่อให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายของทารก และตัวยาสามารถถ่ายทอดเข้าไปในน้ำอสุจิ ดังนั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่ายาอาวีกันจะใช้ได้หากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดเท่านั้น

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้ก็ตัดสินใจที่จะไม่นำเข้ายาอาวีกันเช่นกัน หลังจากผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อวินิจฉัยว่า มีข้อมูลทางคลินิกไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ายามีฤทธิ์ดีพอ

บริษัทผลิตยาของจีนได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อผลิต ยาฟาวิปิราเวียร์ บริษัทฟูจิฟิล์มถือสิทธิบัตรยาฟาวิปิราเวียร์ในประเทศญี่ปุ่น แต่สิทธิบัตรของสารที่ใช้ทำยาในประเทศจีนนั้นได้หมดอายุไปเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นบริษัทผลิตยาของจีนจึงสามารถผลิตยาจากสารที่ใช้ทำยาอาวีกันได้

บริษัทฟูจิฟิล์มจำหน่ายยาอาวีกันให้แก่โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นเพื่อการวิจัยทางคลินิก และการทดลองทางคลินิกได้เริ่มต้นไปแล้วในเดือนมีนาคมนี้​​ ซึ่งคาดว่าผลการทดลองจะเสร็จสิ้นในอีกหลายเดือนข้างหน้า

 

 

error: กด RightClick แทน