นักวิทยาศาสตร์สอนปลาวาฬให้ออกเสียงเลียนแบบเสียงพูดของมนุษย์ได้สำเร็จ

ทีมของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้สอนให้ปลาวาฬเพชฆาตออกเสียงเลียนแบบเสียงพูดของมนุษย์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยที่ผลงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  Proceedings of the Royal Society B

การทดลองการสอนการออกเสียงพูดทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มต้นการสอนโดยใช้ปลาวาฬเพชฆาตที่มีชื่อว่าวีกี่ที่อาศัยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมารีนแลนด์ทางภาคใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งจากรายงานของการทดลองพบว่าปลาวาฬเพชฆาตสามารถเรียนรู้การเปล่งเสียงใหม่ ๆ ได้โดยเลียนแบบผู้ฝึกสอน สำหรับวีกี่ปลาวาฬตัวนี้สามารถออกเสียงได้จำนวนหนึ่งที่รวมถึง hello(สวัสดี) bye bye one(หนึ่ง) two(สอง) Amy(แอมมี่-ชื่อคน)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ใช้กล่องเสียงในการผลิตเสียง มนุษย์สามารถที่จะพูดได้ส่วนหนึ่งเพราะมีสมองที่รองรับกระบวนการการออกเสียง แต่ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องทึ่งก็เพราะว่าสัตว์ในตระกูลซิเทชันอย่างเช่นปลาวาฬและปลาโลมาไม่ได้ผลิตเสียงจากกล่องเสียงแต่จะผลิตจากทางเดินลมหายใจในจมูกของพวกมัน

การที่ปลาวาฬสามารถเลียนแบบเสียงพูดของมนุษย์ได้แสดงให้เห็นว่าปลาวาฬสามารถฟังความแตกต่างของเสียงต่างๆที่เปล่งออกไปได้ เหมือนกับมนุษย์ถ้าเราได้ยินคนภาษาอื่นพูดและบางครั้งสำหรับมนุษย์เองมันเป็นเรื่องยากระดับหนึ่งที่จะออกเสียงให้เหมือนกับภาษาอื่นที่เราไม่เคยได้ยินหรือคุ้นเคย

ในธรรมชาติปลาวาฬเหมือนกับมนุษย์มีการออกเสียง(ภาษาถิ่น)ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มของมัน ซึ่งก่อนหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าภาษาถิ่น(การออกเสียง)เกิดขึ้นได้อย่างไรในกลุ่มของปลาวาฬ การเลียนแบบเสียงระหว่างกันในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำให้เกิดเป็นภาษาถิ่นเฉพาะของกลุ่มนั้น และที่สำคัญการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปลาวาฬสามารถฟังและออกเสียงเลียนแบบเสียงที่มีความแตกต่างจากธรรมชาติการออกเสียงของปลาวาฬได้อีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการที่ว่าปลาวาฬจะสามารถเปล่งเสียงเลียนแบบได้ไม่ได้หมายถึงว่าปลาวาฬสามารถนำเสียงพูดนั้นไปสื่อสารกับมนุษย์ได้ เพราะนั้นยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครรู้

 

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ  Proceedings of the Royal Society B

 

error: กด RightClick แทน