โคอาล่าได้รับการประกาศว่า “สูญพันธุ์โดยปริยาย” ไปแล้ว

มูลนิธิโคอาล่าออสเตรเลียได้ประกาศว่า โคอาล่าหรือคนไทยหลายคนเรียกว่าหมีโคอาล่าสัตว์สัญญาลักษณ์ของออสเตรเลียได้รับการประกาศว่า “สูญพันธุ์โดยปริยาย” ไปแล้วเนื่องจากป่าถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันได้ถูกทำลายไปอย่างกว้างขวาง

โคอาล่าได้รับการประกาศว่า “สูญพันธุ์โดยปริยาย” ตามรายงานของมูลนิธิโคอาล่าออสเตรเลียกล่าวว่า จำนวนของโคอาล่าในป่าเหลือเพียง 80,000 ตัว ซึ่งหมายความว่าจำนวนโคอาล่าในปัจจุบันมีอยู่ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการดำรงอยู่ของโคอาล่ารุ่นต่อ ๆ ไปได้อีก

โคอาล่าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ได้รับความเสียหายจากผลกระทบของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่พัดผ่านออสเตรเลียหลายละลอก ซึ่งเป็นผลทำให้ต้นไม้ที่เป็นแห่งอาศัยของพวกมันถูกทำลายไปอย่างกว้างขวาง และการขาดน้ำอย่างรุนแรงจากคลื่นความร้อนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นดังกล่าว

จากการเฝ้าสังเกตของมูลนิธิโคอาล่าออสเตรเลียพบว่า ในปัจจุบันมีถิ่นที่อยู่อาศัยของโคอาล่าเหลือเพียง 41 แห่งจากทั้งหมด 128 แห่งในปี 2010  ซึ่งนั้นก็หมายความว่า ประชาการโคอาล่าในถิ่นอาศัย 81 แห่งได้สูญพันธุ์ไปในเวลาเพียง 9 ปี หากเกิดโรคระบาดขึ้นหรือมีเชื้อโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งชนิดใดขึ้นโคอาล่าก็จะค่อยๆตายหายไปหมด

อย่างไรก็ตามยังมีความหวังอยู่กับ พระราชบัญญัติปกป้องโคอาล่า ที่ได้รับการประกาศใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูจำนวนประชากรของโคอาล่า พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นพระราชบัญญัติที่บัญญัติขึ้นตามพระราชบัญญัตินกอินทรีหัวล้านของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูจำนวนนกอินทรีหัวล้านที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของอเมริกามาแล้ว

หมีโคอาล่าหากินในเวลากลางคืนเป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย และมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปเท่านั้น โคอาล่าจะใช้เวลานอนหลับได้นานถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน และกินใบยูคาลิปตัสประมาณหนึ่งกิโลกรัมในแต่ละคืน โคอาล่าเป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งในรายชื่อของสัตว์ที่กำลังถูกคุกคามขององค์กร IUCN Red

 

 

error: กด RightClick แทน