แบคทีเรียถูกสร้างขึ้นด้วยสารดีเอ็นเอสังเคราะห์

E coli Ag Res Mag

นักวิทยาศาสตร์นำโดยสถาบันวิจัย Scripps Research Institute ในลาโฮลลารัฐแคลิฟอร์เนียได้สร้างแบคทีเรียที่เจริญเติบโตด้วยการเพิ่มอักษรในสารพันธุกรรมที่สร้างขึ้นในห้องแลป ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ PNAS

สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ทถุกชนิดตั้งแต่สิ่งที่ชีวิตที่มีเซลล์เดียวจนไปถึงมนุษย์จะประกอบด้วยส่วนของสารพันธุกรรมหรือที่เรียกว่าดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid หรือ DNA)ซึ่งเป็นคำสั่งให้กับเซลล์ ดีเอ็นเอ (DNA)คือสารจำพวกกรดที่ต่อรวมกันเป็นในลักษณะกลียวคู่ และกรดที่ต่อรวมกันในธรรมชาติจะประกอบด้วยสารเคมีสี่ชนิดคือ อะดีนีน (Adenine, A) , ไทมีน (Thymine, T) , ไซโตซีน (Cytosine, C) และกัวนีน (Guanine, G) หรือ อักษรดีเอ็นเอ ATCG

ที่ผ่านมาการกระทำการดัดแปลงหรือแก้ไขก็ทำได้โดยการตัดต่อส่วนของดีเอ็นเอหรือจัดเรียงส่วนของสารเคมี 4 ตัวอักษรนี้ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ แต่ในปี 2014 นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยว่าพวกเขาได้ทำการทดลองที่ไม่เคยทำกันมาก่อน นั้นก็คือการเพิ่มอักษรดีเอ็นเอจาก 4 ตัวเป็น 6 ตัวในดีเอ็นเอของแบคทีเรียอีโคไล( Escherichia coli หรือ E. coli )ได้สำเร็จ และสารเคมี 2  ตัวที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมากในแลปและเรียกมันว่า  dNaM และ d5SICS (ภายหลังถูกปรับปรุงใหม่เรียกว่า dNaM และ dTPT3) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกสองสารเคมีในอักษรดีเอ็นเอว่า X และ Y

แต่ปัญหาในปี 2014 ก็คือแบคทีเรียที่ได้รับอักษรดีเอ็นเอสังเคราะห์มีความอ่อนแอกว่าแบคทีเรียที่มีดีเอ็นเอตามธรรมชาติ และแบคทีเรียอีโคไลที่มีตัวอักษรที่เพิ่มขึ้นมานี้จะอยู่ได้เพียงสองสามวันก่อนที่อักษร X และ Y จะถูกลบออกจากดีเอ็นเอของแบคทีเรียทำให้เปลี่ยนตัวเองกับไปมีดีเอ็นเอตามธรมมชาติ

แต่ในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนได้สร้างแบคทีเรียอีโคไลที่มีอักษรดีเอ็นเอ X และ Y ได้มากกว่า 60 วันจากการทดลอง และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแบคทีเรียจะคงมีพันธุกรรมนี้เป็นตลอดตราบเท่าที่แบคทีเรียสามารถแบ่งตัวเจริญพันธุ์ได้

คำถามก็มีว่าแล้วนักวิทยาศาสตร์ทำขึ้นมาทำไหมหรือพวกเขาต้องการสร้างสัตว์ประหลาดหรือเชื้อโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาได้ เป้าหมายของหนักวิทยาศาสตร์ก็คือเพื่อใช้แบคทีเรียในการทำยาหรือสังเคราะห์ยาเพื่อรักษาโรค ในปัจจุบันมีแบคทีเรียที่มีการดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ยาปฏิชีวนะที่มีใช้กันอยู่ก็มีเพียงไม่เกิน 30 ชนิดและเชื้อโรคได้ดื้อต่อยาหลายชนิด แนวโน้มการดื้อยาเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้วันหนึ่งเชื้อโรคบางชนิดอาจจะดื้อต่อยายาปฏิชีวนะที่มีทั้งหมด

ที่ผ่านมาไม่ได้มียาปฏิชีวนะออกมาใหม่เลย เรากำลังเข้าสู่จุดจำกัดของมันแล้วหรือไม่เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่สามารถตอบได้ การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาทางเลือกนอกเหนือจากสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอาจจะดูเหมือนมีความจำเป็น   แต่ก็คงมีบุคคลหลายคนที่คิดว่าความตั้งใจที่ดีอาจจะนำไปสู่ความหายนะเพราะความรู้ของมนุษย์มีเพียงเล็กน้อยกับพันธุกรรมที่มีซับซ้อนมากและวิวัฒนการมาเป็นล้าน ๆ ปี

 


 

ที่มา PNAS

 

error: กด RightClick แทน