หอเอนเมืองปิซามีความเอนน้อยลง

หอเอนเมืองปิซาประเทศอิตาลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการบูรณะให้หอมีความตรงมากขึ้นไปประมาณ 4 เซนติเมตรหลังจากความพยามหลายปีเพื่อป้องกันการล้มและพังทลายลงของมรดกโลกแห่งนี้

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ได้ปิดรับนักท่องเที่ยวไปเป็นเวลา 11 ปีเพราะความกลัวด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว การบูรณะหอเอนเมืองปิซาให้ตรงขึ้นไป 4 เซนติเมตรเป็นการทำงานที่เกิดขึ้นหลายครั้งระหว่างปี 1993 และ 2001 และขณะนี้หอเอนได้กลับมามีความเอียงเทียบเท่ากับช่วงต้นศตวรรษที่ 19 อีกครั้ง

อย่างไรก็ตามความเอียงของหอเอนเมืองปิซาจะไม่คงอยู่ในระดับนี้ตลอดไป แต่ทีมงานบูรณะหอเอนเชื่อว่าโครงสร้างหลังจากการบูรณะจะทำให้หอเอนยังคงรักษาความเอียงคงที่ไปได้อีกประมาณ 200 ปี

ก่อนงานบูรณะเริ่มต้นขึ้นหอเอนมีความเอียง 6 องศาจากเส้นตั้งฉากไปในทางทิศใต้ การบูรณะเป็นงานที่ซับซ้อนแต่ขั้นตอนง่ายๆก็คือการขุดดินทางด้านตรงข้ามคือด้านทางทิศเหนือออกเพื่อให้หอเอนนั้นเอนกลับมา

หอเอนเมืองปิซาได้ถูกสร้างขึ้นจากหินอ่อนอินตาลีทั้งหลังซึ่งมีความสูงประมาณ 55 เมตรเริ่มต้นสร้างขึ้นในปี 1173 และหลังการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นไม่นานโครงสร้างก็เริ่มเอนเนื่องจากฐานรากบนพื้นดินอ่อนเกินไปในด้านทิศใต้ซึ่งไม่สามารถรองรับน้ำหนักของโครงสร้างไว้ได้อย่างเหมาะสม ความเอียงเพิ่มขึ้นไปอีกก่อนที่หอเอนจะได้รับการสร้างแล้วเสร็จในศตวรรษที่ 14 หลังจากนั้นหอเอนก็ยังคงค่อยๆเอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการบูรณะเสร็จสิ้นลง

 

 

error: กด RightClick แทน