การตรวจเลือดวิธีใหม่สามารถตรวจหามะเร็งได้ตั้งแต่เนินๆ

จากการศึกษาวิจัยจากสถาบันมะเร็งของคลีฟแลนด์คลินิกได้เปิดเผยว่าการตรวจเลือดวิธีใหม่สามารถใช้ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้ถึง10 ชนิดล่วงหน้าตั้งแต่เนินๆหลายปีก่อนอาการจะแสดงให้เห็นได้ในผู้ป่วย

การตรวจเลือดด้วยวีธีใหม่นี้เรียกว่าการตรวจไบออฟซี่จากของเหลว ซึ่งเป็นการตรวจเลือดหาเศษของดีเอ็นเอขนาดเล็กๆที่ถูกปล่อยออกมาในกระแสเลือดจากเซลล์มะเร็ง การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งด้วยวิธีนี้จะให้ผลดีในการตรวจหามะเร็งรังไข่และมะเร็งตับอ่อน อย่างไรก็ตามวีธีนี้สามารถใช้ตรวจสอบมะเร็งชนิดอื่นๆถึงสิบชนิด

การวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้รวมถึงการตรวจหาโรคมะเร็งสมอง แต่นักวิจัยได้กล่าวแนะนำว่าวิธีการตรวจไบออฟซี่จากของเหลวได้มีความก้าวหน้าไปมากซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะใช้วิธีการนี้สามารถใช้ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสมองได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งในสมองเป็นโรคที่ซับซ้อนและมีคุณสมบัติพิเศษ หนึ่งในปัญหาที่สำคัญคือสองมีแนวกั้นหลอดเลือดสมองอยู่ ซึ่งแนวกั้นดังกล่าวอาจจะกรองส่วนที่เป็นเศษดีเอ็นเอไม่ให้ปรากฏในกระแสเลือดโดยทั่วไป ดังนั้นการทำวิจัยเพิ่มเติมจึงมีความจำเป็นเพื่อตรวจสอบว่าการตรวจไบออฟซี่จากของเหลวชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีพอสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสมอง

นักวิทยาศาสตร์หวังว่าการตรวจสอบด้วยวิธีนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้โดยทั่วไปในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในผู้ป่วยได้ตั้งแต่เนินๆ โรคมะเร็งเป็นโรคที่หลายแรงที่สุดการมีเครื่องมือในการตรวจหาโรคมะเร็งได้ตั้งแต่เนินๆจึงมีความสำคัญมาก

 

 

error: กด RightClick แทน