นักวิทยาศาสตร์เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของเหลวได้นานถึง 18 ปี

เชื้อเพลิงความร้อนจากแสงอาทิตย์ ภาพโดย Chalmers University of Technology

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสวีเดนได้พัฒนาของเหลวชนิดพิเศษที่สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรียกว่า เชื้อเพลิงความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ไว้ได้นานกว่าทศวรรษ

พลังงานความร้อนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด แต่ถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะปลดปล่อยพลังงานตลอดเวลาเราไม่สามารถได้รับพลังงานนั้นตลอดในช่วงเวลากลางคืนหรือเวลามีเมฆพลังงานความร้อนนั้นก็หายไป การเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถนำออกมาใช้ในเวลาต้องการจึงเป็นสิ่งท้าทายนักวิทยาศาสตร์มาตลอด แต่ดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาลเมอร์สของประเทศสวีเดนได้มีคำตอบแล้ว

ระบบชื้อเพลิงความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นระบบที่เชื้อเพลิงความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกเก็บอยู่ในรูปของเหลว โดยที่ของเหลวจะประกอบด้วยโมเลกุลของคาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะทำให้การผูกหมัดของอะตอมของเหลวนี้เกิดการจัดเรียงใหม่ในรูปแบบของไอโซเมอร์ที่ให้พลังงาน

และเมื่อมีความต้องการพลังงานเช่นในช่วงเวลากลางคือหรือในช่วงเวลาของหน้าหนาวที่ดวงอาทิตย์มีจำกัดของเหลวที่มีพลังงานเก็บอยู่ในไอโซเมอร์นี้ก็จะถูกนำเข้าไปในตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้พลังงานที่เก็บอยู่ระหว่างอะตอมปลดปล่อยออกมาในรูปพลังงานความร้อน และโมเลกุลของของของเหลวนั้นก็จะเปลี่ยนกลับไปอยู่ในรูปแบบดังเดิมของมัน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพลังงานเก็บในรูปไอโซเมอร์จะสามารถเก็บไว้ได้สูงถึง 18 ปี

เครื่องต้นแบบของระบบเก็บพลังงานได้ติดตั้งอยู่บนหลังคาของอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาลเมอร์ส ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ระบบจะทำงานในลักษณะหมุนเวียนในท่อใสที่ของเหลวจะถูกปั๊มขึ้นไปที่ตัวรับแสงบนหลักคา​ และความร้อนจะทำให้โมเลกุลของของเหลวมีการจัดเรียงใหม่ในรูปไอโซเมอร์พิเศษที่ให้พลังงาน หลังจากนั้นของเหลวนั้นจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติ และเมื่อมีความต้องการของเหลวก็จะถูกปั๊มเข้าไปในตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเปลี่ยนโมเลกุลกลับไปสู่รูปแบบดังเดิมของมันในเวลาเดียวกันจะปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาประมาณ 63 องศาเซลเซียส

ความร้อนดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนต่างๆ ตั้งแต่การให้ความร้อน(สำหรับประเทศเมืองหนาว) เครื่องล้างจาน เครื่องอบเสื้อผ้าและอื่นๆอีกมากมาย และเมื่อของเหลวมีโมเลกุลกลับไปสู่รูปแบบดังเดิมเแล้วของเหลวนั้นก็จะถูกปั๊มกลับไปยังตัวรับแสงบนหลังคาอีกครั้งหมุนเวียนไปอย่างไม่รู้จบ

ระบบเก็บพลังงานในรูปของเหลวปัจจุบันสามารถปลดปล่อยความร้อนได้ประมาณ 63 องศาเซลเซียส แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าระบบยังสามารถได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าสามารถทำให้สามารถปลดปล่อยความร้อนได้ถึง 110 องศาเซลเซียสหรือมากกว่าในอนาคต หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ผู้คิดค้นเชื้อว่าเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 10 ปี

 

 

error: กด RightClick แทน