เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในสารเคมีเหลว นำออกมาใช้ได้เมื่อต้องการ

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology  จากประเทศสวีเดนได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในของเหลวที่เป็นสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีเหลือเฟือและเชื่อว่าจะเป็นแหล่งพลังงานของอนาคต แต่ปัญหาของพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ตกไปพลังงานก็หมดไปด้วย การเก็บพลังงานไว้ใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์เป็นปัญหาที่ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ทั้งหมด แต่นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสวีเดนอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดนี้จากการที่ทีมของพวกเข้าสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และนำกลับมาใช้ได้ตามต้องการ

นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเก็บไว้ในพันธะของสารเคมีที่เรียกว่าระบบความร้อนจากแสงอาทิตย์ในโมเลกุล สารเคมีที่ใช้เป็นสารเคมีเหลวที่สามารถใช้เก็บหรือส่งผ่านพลังงานไปสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

สารประกอบที่ใช้ในขบวนการเก็บพลังงานนี้คือสารประกอบเคมีนอร์บอร์นาเดียน (norbornadiene ) ที่เมือ่ถูกแสงจะกลายเป็นสารประกอบควอดรีไซเคลน (quadricyclane) ซึ่งมีโครงสร้างของโมเลกุลที่แตกต่างจากสารเคมีตั้งต้น พลังงานก็จะถูกเก็บไว้ในโครงสร้างของโมเลกุลชนิดนี้จนกว่าจะต้องการพลังงานกลับมาก็เพียงทำปฏิกริยาเคมีกับควอเดรีไซเคลนพลังงานความร้อนก็จะถูกปลดปล่อยกลับคืนออกมา

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพลังงานจะถูกเก็บอยู่ในพันธะของสารเคมี และเมื่อรวมกันระหว่างพลังงานที่เก็บในโมเลกุลกับพลังงานความร้อนของน้ำที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้สามารถเปลี่ยนพลังานแสงอาทิยต์เป็นพลังงานความร้อนได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ พันธะของสารเคมีคือการเชื่อมต่อกันระหว่างโมเลกุลของสารเคมีนั้น ๆ

การวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเก็บพลังงานในโครงสร้างของโมเลกุล แต่ยังต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรที่จะสามารถพัฒนามาใช้ได้ทางพาณิชย์ อย่างไรก็ตามการทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงในอาคตที่เราจะสามารถเก็บพลังงานจากแสดงอาทิตย์และนำกลับมาใช้ได้ตามต้องการ

 

 

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน


 

ที่มา วารสารวิทยาศาสตร์ the Royal Society of Chemistry

 

 

error: กด RightClick แทน