อีกไม่นานเราอาจนำน้ำและแล็ปท็อปไว้ในกระเป๋าได้เวลาเข้าสนามบิน

อีกไม่นานผู้โดยสารอาจได้รับอนุญาตให้สามารถนำของเหลวและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไว้ในกระเป๋าได้ขณะเข้าจุดตรวจรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน

ปัจจุบันผู้โดยสารจะต้องทิ้งของเหลวไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือของใช้ก่อนเข้าจุดตรวจ นอกจากนั้นถ้าผู้โดยสารมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปก็จะต้องนำออกมาจากกระเป๋าถือก่อนการส่งเข้าเครื่องตรวจ เนื่องจากในปัจจุบันระบบตรวจไม่สามารถตรวจจับของเหลวที่เป็นสารระเบิดได้

แต่เทคโนโลนีใหม่ที่กำลังถูทดสอบในสนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปบางแห่งอาจทำให้ในอานาคตอันใกล้การเดินทางมีความสะดวกมากขึ้น เทคโนโลยีสแกนตัวใหม่เป็นเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ (หรือที่รู้จักกันในชื่อซีทีสแกน) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกันกับเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทางการแพทย์

เครื่องซีทีสแกนจะสร้างภาพ 3 มิติที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์ตรวจหาวัตถุระเบิดและวัตถุที่เป็นภัยคุกคามอื่นๆภายในกระเป๋าเดินทางได้ ซึ่งจะมีความสามารถมากกว่าเครื่องสแกนที่ใช้กันในปัจจุบันตามสนามบินทั่วโลกที่ใช้เทคโนโลยี 2 มิติ

เครื่องซีทีสแกน 3 มิติ ได้ถูกทดลองใช้มาทั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมาและในขณะที่มีสนามบินที่มีเครื่องสแกนชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั้นอาจหมายถึงว่าในอีกไม่นานสนามบินต่างๆทั่วโลกจะนำเครื่องซีทีสแกน 3 มิติมาใช้แทนระบบ 2 มิติเพื่อเพิ่มคุณภาพของการตรวจด้านความปลอดภัย และนอกจากนั้นให้ความสะดวกกับผู้โดยเดินทางอีกด้วย

 


ภาพจาก the creative commons

 

error: กด RightClick แทน