ผู้ป่วยที่มีภาวะล็อคอินซินโดรมสามารถสื่อสารได้เป็นครั้งแรก

อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นสมอง ภาพโดย Wyss Center

นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยที่เป็นภาวะล็อคอินซินโดรม (locked-in syndrome) ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมร่างกายเพื่อติดต่อสื่อสารได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เครื่องมือนี้จะสามารถอ่านความคิดของผู้ป่วยในการตอบคำถามว่า ใช้ หรือ ไม่ใช้ อุปกรณ์จะทำงานโดยการตรวจจับและอ่านคลื่นของสมองเวลาผู้ป่วยตอบคำถาม

ภาวะล็อคอินซินโดรม หรือเรียสั้นๆว่าเอลไอเอส คือภาวะผิดปกติทางประสาทที่ทำให้เกิดเป็นอัมพาตในทุกกล้ามเนื้อในทุกส่วนของร่างกายยกเว้นกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของดวงตา แต่ผู้ป่วยบางคนแม้แต่กล้ามเนื้อตาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย เป็นผลให้การติดต่อสื่อสารไม่สามารถเป็นไปได้เลย จนกระทั้งการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศเยอร์มันเมื่อเร็วนี้ได้สร้างอุปกรณ์ที่ทำให้ผูป่วยที่มีภาวะผิดปกติของอาการนี้สามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้เป็นครั้งแรก

นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นกับผู้ป่วยเอลไอเอส 4 คนผู้หญิงสามและผู้ชายหนึ่งคนอายุระหว่าง 24 ถึง 76 โดยที่ผู้ป่วยได้รับการฝึกให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารนี้เป็นเวลากว่าหนึ่งปีหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ ซีเอลไอเอส (completely locked-in syndrome) ซึ่งคือภาวะที่เป็นอัมพาตในทุกกร้ามเนื้อในทุกส่วนของร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของดวงตาด้วย

คลื่นสมองเมื่อผู้ป่วยตอบ ใช้ กับ ไม่ใช้ ภาพโดย Wyss Center

อุปกรณ์จะอ่านคลื่นสมองซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสมองทำงานและเมื่อสมองทำงานจะเป็นผลทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีของเลือด นักวิทยาศาสตร์ใช้อุปกรณ์ตรวจจับสีของเลือดที่ใช้เทคโนโลยี่คลื่นแสงที่ใกล้กับคลื่นอินฟราเรด คลื่นอินฟราเรดนี้จะสะท้อนและแสดงคุณสมบัติที่แตกต่างตามสีของเลือด ระบบให้ความถูกต้องประมาณ 75% ดังนั้นเพื่อความถูกต้องจะต้องถามคำถามซ้ำเพื่อทำการยืนว่าได้คำตอบที่ถูกต้อง

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ PLOS Biology 

 

 

error: กด RightClick แทน