การวิจัยยืนยันว่าใช้กัญชาจำนวนน้อยช่วยผ่อนคลายความเครียด

เป็นที่พูดกันมานานแล้วว่าผู้ที่ใช้กัญชาจะใช้กัญชาเพื่อผ่อนคลายหรือบรรเทาความเครียด แต่ที่ผ่านมาไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้กัญชาที่ให้หลักฐานทางคลินิกมากนักหรือที่ดีเพียงพอเกี่ยวกับผลที่ดีอันนี้

จากการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ที่ชิคาโกและมหาวิทยาลัยชิคาโกได้เปิดเผยผลการวิจัยว่าการได้รับสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (หรือ THC) ในจำนวนน้อยจะช่วยผ่อนคลายหรือบรรเทาความเครียดได้ และยังพบอีกว่าถ้าได้รับสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลในปริมาณที่มากจะให้ผลตรงกันข้าม นั้นก็คือจะทำให้เกิดความกังวลและความเครียดเพิ่มขึ้น

เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลเป็นหนึ่งในสารประกอบเคมีที่ได้จากใบกัญชาและเป็นสารที่ทำเกิดอาการเมายา ในปัจจุบันในหลายประเทศกัญชาเป็นสารต้องห้ามและการใช้จะต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาหรือในบางกรณีเป็นไปไม่ได้ในการทำการวิจัยเพราะกฏระเบียบที่ควบคุมดูแลอยู่

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าที่ผ่านมาการศึกษาวิจัยไม่ค่อยศึกษาเกี่ยวกับผลของเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลต่อการบรรเทาความเครียดสำหรับการใช้สารในปริมาณต่างๆ กัน แต่การศึกษานี้ได้เน้นการศึกษาในเรื่องนี้เฉพาะและได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสาร Drug and Alcohol Dependence

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เริ่มด้วยการเลือกอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 42 คนอายุตั้งแต่ 18 ถึง 40 ปีที่มีประสบการณ์ในการใช้กัญชามาก่อน แต่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ประจำวัน อาสาสมัครในจำนวนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม โดยที่กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่จะได้รับยาเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลในปริมาณ 7.5 มิลลิกรัม กลุ่มที่สองจะได้รับ 12.5 มิลลิกรัม และในกลุ่มที่สามจะได้รับยาหลอกเพื่อเป็นกลุ่มควบคุม

อาสาสมัครผู้เข้าร่วมในการวิจัยจะต้องเข้ามารับยาสองครั้งครั้งละสี่ชั่วโมง โดยที่แต่ละครั้งจะห่างกัน 5 วันและในแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมในการวิจัยจะได้รับยาตามที่กำหนดกลุ่มของแต่ละคน เมื่อผู้เข้าร่วมได้รับยาแล้วจะได้รับการพักผ่อนสองชั่วโมงก่อนที่จะถูกสัมภาษณ์ซึ่งจะประกอบด้วยคำถามที่ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนแก้ปัญหา คำถามต่าง ๆ เหล่าที่ใช้กับผู้เข้าร่วมจะเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด ระดับความเครียดของผู้เข้าร่วมจะถูกบันทึกก่อนและหลังได้รับสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล

ผลการทดลองพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสาร 7.5 มิลลิกรัมมีความเครียดน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาลอก ส่วนในกลุ่มที่ได้รับสาร 12.5 มิลลิกรัมเป็นกลุ่มที่มีความเครียดสูงสุด และจากการตรวจทางการแพทย์ไม่พบความแตกต่างของความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจแต่อย่างใด

จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้ยืนยันการใช้กัญชาว่ามีผลในการลดความเครียดถ้าใช้ในปริมาณน้อย แต่ในทางกลับกันจะให้ผลทางลบถ้าใช้ในปริมาณที่มาก เนื่องจากสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลเป็นสารควบคุมพิเศษ การทดลองเกี่ยวกับสารประกอบนี้จึงไม่ค่อยมีการทำวิจัยกัน การวิจัยสนับสนุนอาจจะต้องทำซ้ำเพื่อยืนยันผลการทดลองนี้

 


 

ที่มา วารสาร Drug and Alcohol Dependence และ มหาวิทยาลัย University of Illinois at Chicago

 

error: กด RightClick แทน