นักวิทยาศาสตร์พบว่า แบคทีเรียแม่เหล็กอาจช่วยสัตว์ในการนำทาง

ความสามารถของสัตว์ในนำทางตัวเองไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการโดยปราศจากระบบนำทางหรือแผนที่เป็นสิ่งที่ลึกลับ และนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนเชื่อกันว่าสัตว์บางชนิดมี สำผัสที่หก แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่งหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ลึกลับของสัมผัสที่หกนี้กับสิ่งชีวิตที่เรียกว่า แบคทีเรียแม่เหล็ก

นักวิจัยนานาชาติจากประเทศอิสราเอล สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความลึกลับในการนำทางของสัตว์ในวารสารทางวิชาการ The Royal Society B journal of Biological Sciences ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการค้นพบของหลักฐานใหม่ของ แบคทีเรียแม่เหล็กที่สนับสนุน สมมติฐานการการรับรู้สนามแม่เหล็กทางปฏิสัมพันธชีพ (the symbiotic magnetic-sensing hypothesis)

แบคทีเรียแม่เหล็กจะเคลื่อนตัวเองไปตามเส้นสนามแม่เหล็กของโลก เช่น เส้นสนามแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้ การมีอยู่ของแบคทีเรียแม่เหล็กควบคู้กับสัตว์ให้อาศัยอาจอธิบายเหตุผลว่าทำไหมนกอพยพจึงสามารถรับรู้ว่าทิศทางใดคือทิศใต้หรือทิศเหนือ และว่าทำไม่เต่าทะเลแรกเกิดจึงรู้ทิศทางว่ามหาสมุทรอยู่ทางทิศใด

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเชื่อกันว่าสัตว์อพยพหาทิศทางในการเดินทางโดยการใช้ตำแหน่งของดวงดาวและตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในฤดูกาลต่างๆด้วย แต่สมมติฐานการการรับรู้สนามแม่เหล็กทางปฏิสัมพันธชีพก็ได้รับความสนใจในหมู่นักวิทยาศาสตร์กันอย่างมาก และการวิจัยนี้ได้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การทำความเข้าใจว่าสนามแม่เหล็กโลกที่มีความสำคัญสำหรับสิ่งมีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้คนตระหนักถึงอิทธิผลจากสิ่งก่อสร้างของมนุษย์อาจส่งผลกับสภาพแวดล้อมของสัตว์เหล่านี้ได้ เช่น การปรับเปลี่ยนหรือออกแบบสายส่งไฟฟ้าที่ลดผลกระทบต่อความสับสนกับสนามแม่เหล็กโลกมีความจำเป็นสำหรับการเดินทางของสัตว์อพยพ  ในด้านการแพทย์การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางปฏิสัมพันธชีพจากแม่เหล็กอาจช่วยพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ ที่ใช้แม่เหล็กได้

ในการวิจัยนี้นักวิจัยได้พบแบคทีเรียแม่เหล็กสายพันธุ์ แคนดิดาทัส แม็กนีโตแบคทีเรียม บาวาริคัม (Candidatus Magnetobacterium bavaricum) ที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเลและนกเพนกวิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ค้างคาวและวาฬสีน้ำมักจะเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ แม็กนีโตสปิริลลัม (Magnetospirillum) และ แม็กนีโตคอกคัส (Magnetococcus)

อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยยังไม่ได้หากแหล่งที่แน่ชัดของแบคทีเรียแม่เหล็กเหล่านี้ว่าอาศัยอยู่ส่วนใดของสัตว์ แต่เชื่อว่าแบคทีเรียแม่เหล็กเหล่านี้น่าจะอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อภายในระบบประสาทเช่นสมองหรือดวงตา ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวิธีการทดสอบทางพันธุกรรมเพื่อหาแบคทีเรียแม่เหล็กเหล่านี้ และจากนั้นพวกเขาจะคัดกรองสายพันธุ์และเนื้อเยื่อของสัตว์ต่างๆเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเฉพาะเหล่านี้ต่อไป

 


ภาพโดย the creative commons

 

 

error: กด RightClick แทน