ผลการวิจัยใหม่อาจชี้ให้เห็นว่าในอนาคตโรคชราสามารถรักษาได้

การศึกษาใหม่ของนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นพบวิธีการที่จะกระตุ้นให้เซลล์ในสมองของหนูแก่ให้กลับมีสภาพเหมือนหนูวัยเยาว์อีกครั้ง

การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในตลอดช่วงระยะเวลาของการมีชีวิตสมองเรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับความรู้ พฤติกรรม และประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้เสมอ โดยการเปลี่ยนการเชื่อมต่อของระหว่างเซลล์ประสาทที่มีอยู่ใหม่และกับเซลล์ที่สร้างใหม่ กระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการนิวโรพลาสติซิตี

อย่างไรก็ตามกระบวนการนิวโรพลาสติซิตีของสมองจะลดลงตามอายุขัย ซึ่งอาจให้คนชรามีความสามารถในการเรียนรู้และความจำใหม่น้อยลง แต่จากการศึกษานี้ให้ความหวังว่าวันหนึ่งในอาคตเราอาจจะทำให้สมองของเรายังคงมีความสามารถในการปรับตัวเองตามกระบวนการนิวโรพลาสติซิตีถึงแม้ว่าเรามีอายุขัยมากขึ้น

การศึกษาที่ทำในหนูทดลองก่อนหน้านี้ของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกันชี้ให้เห็นว่าหนูที่ไม่มียีน Arc ซึ่งคือยีนที่เป็นคำสั่งให้เซลล์ผลิตโปรตีน Arc (activity-regulated cytoskeleton-associated protein) จะทำให้ส่วนของสมองที่มีหน้าที่ในการมองเห็นไม่สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองกับการมีประสบการณ์ใหม่

สำหรับการศึกษาใหม่ในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยเพื่อให้รู้ว่าบทบาทของโปรตีน Arc ว่ามีความสำคัญกับช่วงเวลาของกระบวนการนิวโรพลาสติซิตีของสมองอย่างไร และถ้ามันมีบทบาทสำคัญจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะทำการดัดแปลงเพื่อทำให้สมองกลับมามีความสามารถต่อกระบวนการนิวโรพลาสติซิตีให้ยาวนานขึ้น

เพื่อให้ได้คำตอบของคำถามดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองโดยการตรวจสอบของสมองส่วนที่รับผิดชอบกับการมองเห็นของหนูอายุวัยกลาง ๆ โดยที่หนูที่มีโปรตีน Arc ในจำนวนมาก สมองของหนูจะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ดี ในขณะที่หนูวัยเดียวกันแต่ขาดแคลนโปรตีน Arc จะม่ีความเสื่อมสภาพของการมองเห็น

หลังจากนั้นนักวิจัยได้ใช้ไวรัสเป็นพาหะนำพายีน Arc เข้าไปในสมองของหนูเพื่อเป็นคำสั่งให้ผลิตโปรตีน และพบว่าหนูที่มีความเสื่อมสภาพของการมองเห็นได้กลับมามีสภาพเหมือนกับหนูที่มีอายุน้อยอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมองในส่วนการมองเห็นของหนูได้กลับมามีความสามารถในการปรับตัวเองเหมือนหนูวัยเยาว์อีกครั้ง

การศึกษานี้นักวิจัยได้ทดลองเพียงในส่วนสมองที่รับผิดชอบกับการมองเห็นเท่านั้น จึงไม่สามารถรู้ได้ว่าโปรตีน Arc จะช่วยในการทำให้สมองส่วนอื่นฟื้นกลับมาเหมือนหนูวัยเยาว์หรือไหม ซึ่งอาจจะเป็นการทดลองที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องทำต่อไป อย่างไรก็ตามผลที่ได้เป็นที่น่าทึ่งว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถของสมองให้กลับมามีสภาพเหมือนวัยรุ่นอีกครั้ง แต่การวิจัยเหล่านี้ให้ความหวังในอานาคตที่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะสามารถรักษาโรคชราได้

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ลงผลการทดลองในวารสาร the Proceedings of the National Academy of Sciences.

 


 

ที่มาวารสาร the Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

 

error: กด RightClick แทน