นักวิทยาศาสตร์ทำให้หนูเกิดมาโดยไม่ใช้ไข่ในการปฏิสนธิ

self-fertilize

คนและสัตว์ต้องการไข่และเขื้ออสุจิในการปฏิสนธิเพื่อผลิตลูก ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าได้ช่วยเหลือบุคคลที่ไม่สามารถมีลูกได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิสนธิวิธีไหนก็ตามสิ่งที่จะต้องมีในการทำการผสมเทียมนั้นก็คือไข่ แต่เมื่อเร็วนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทำให้หนูเกิดมาด้วยการผสมเทียมทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากไข่ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

การค้นพบวิธีการปฏิสนธิที่ไม่ต้องมีไข่เข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้วันหนึ่งชายรักร่วมเพศสามารถมีลูกด้วยกันได้โดยไม่ต้องพึ่งไข่จากบุคคลที่สามซึ่งจะได้ลูกสืบทอดพันธุกรรมจากชายรักร่วมเพศทั้งสองคนโดยตรงโดยไม่มีพันธุกรรมของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในระบวนการนี้เลย ในโลกอนาคตผู้หญิ่งและผู้ชายรักร่วมเพศจะสามารถมีลูกด้วยกันได้โดยที่ลูกที่เกิดมาจะได้พันธุ์กรรมมาจากผู้รักร่วมเพศทั้งสอง ในปัจจุบันถ้าผู้รักร่วมเพศต้องการบุตรและถ้าเป็นหญิงรักร่วมเพศจะต้องมีเชื้ออสุจิจากผู้ชายอื่น และถ้าเป็นชายรักร่วมเพศก็ต้องใช้ไข่ของผู้หญิงอื่น

self-fertilize2

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Bath ในประเทศอังกฤษได้ฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในตัวอ่อนเทียมที่มีการดัดแปลง ตัวอ่อนเทียมจริง ๆ แล้วก็จะเหมือนกับเซลล์ธรรมดาเช่นเซลล์ของผิวหนัง แต่ในการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เซลล์ของอสุจิ  นักวิทยาศาสตร์ได้ลงผลการวิจัยของเขาในวารสารวิชาการ Nature Communications  ความสำเร็จอันนี้นักวิทยาศาสตร์หวังว่าวันหนึ่งสามารถใช้ขบวนการนี้ในมนุษย์ในอนาคตอันใกล้

self-fertilize3

ผลทดลองได้ลูกของหนูที่เกิดมาดูเหมือนจะปกติทุกอย่างและมีสุขภาพดี นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบอายุของหนูที่เกิดด้วยวิธีนี้ซึ่งอายุของหนูจะเหมือนกับหนูที่เกิดโดยวิธีปกติ การกระทำเหล่านี้มีหลายคนไม่เห็นด้วยเพราะเราไปเปลี่ยนแปลงการเกิดของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ และเราไม่รู้แน่ชัดว่าผลในระยะยาวของการเปลี่ยนกฎธรรมชาตินี้จะเป็นอย่างไร ในการที่จะทำการทดลองวิธีนีกับมนุษย์คงจะใช้เวลาอีกนานเพราะมีเรื่องของคุณธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การโคลนมนุษย์ยังเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายประเทศอยู่ ในสังคมในหลายประเทศเรายังคงมองเห็นว่าครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่และลูก แต่ในโลกอนาคตเราคงต้องหาคำใหม่มาแทนคำว่าพ่อและแม่

 

ภาพและที่มาจาก Nature Communications

 

error: กด RightClick แทน