ดาวเทียมใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

cubsat

นักวิทยาศาสตร์นำโดยเมสัน เพค ( Mason Peck) อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของนาซ่าและศาสตราจารย์ของวิศวกรรมการบินและอวกาศวิศวกรรมพยายามที่ส่งดาวเทียมที่ใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิง ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cornell University ต้องการสร้างดาวเทียมขนาดประมาณเท่ากับกล่องร้องเท้าเพื่อที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์และมีเพียงน้ำเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนดาวเทียมขนาดเล็กนี้

จุดมุ่งหมายของทีมงานเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเชื้อเพลิงทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นน้ำสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนดาวเทียมในอวกาศได้ เมสันกล่าวว่าในปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นอันตรายมากถ้าเกิดการผิดพลาด แต่น้ำในทางกลับกันมีความปอดภัยมากเพราะไม่ได้ทำให้เกิดการเผาไหม้ซึ่งนำไปสู่การระเบิดได้

ทีมงานของมหาวิทยาลัย Cornell ไม่ได้ใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงแต่ใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตโดยแผงโซล่าร์เซลล์ในการแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำ ไฮโดรเจนและออกซิเจนที่ได้จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนดาวเทียมดวงน้อยนี้ ไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นแก๊สเมื่อถูกมารวมตัวกันและทำให้เกิดการเผาไหม้มันก็จะระเบิดซึ่งเป็นพลังงาน การเผาไหม้และระเบิดของแก๊สทั้งสองนี้จะทำให้ดาวเทียมขับเคลื่อนไปข้างหน้า

น้ำประกอบด้วยออกซิเจนหนึ่งส่วนและไฮโดรเจนสองส่วน หลักการในการแยกแก๊สทั้งสองนี้จะมีหลักการที่ง่ายนั้นคือปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงไปำผ่านขั้วบวกและลบผ่านน้ำที่ส่วนประกอบของไอออน ออกซิเจนและไฮโดรเจนก็จะถูกแยกออกมาจากน้ำ ในทางปฏิบัติอาจจะมีขนวนการซับซ่อนในการแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนไปเก็บในที่ต่างกัน ขบวนนี้เรียกว่าอิเล็กโทรไลซิส

บนโลกแก๊สทั้งสองนี้ก็จะแยกโดยกฎของแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะน้ำหนักไม่เท่ากัน แต่ในอวกาศดาวเทียมจะต้องใช้วิธีอื่นเช่นการหนีจากศูนย์กลางของแรงเวียง การแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากน้ำปัจจุบันมีใช้เพื่อผลิตออกซิเจนให้นักบินอวกาศเช่นบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)

 

ที่มา มหาวิทยาลัย Cornell

 

error: กด RightClick แทน