พบว่าโปรตีนจากเชื้อมาเลเรียสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้

เนื้องอกหรือเนื้อมะเร็งมีกลไกหลากหลายในการทำให้มันสามารถต่อต้านต่อการักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด และถ้าการดื้อต่อการรักษาเกิดขึ้นก็จะไม่มีทางเลือกให้ผู้ป่วยในการักษาอีกเลยในปัจจุบัน

แต่ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Urology  ที่ได้รายงานว่าโปรตีนของเชื้อมาเลเรียสามารถมีผลใช้ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่ดื้อต่อการรักษาด้วยเคมีบำบัด การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ยารักษาโรคมะเร็งรวมด้วยกับโปรตีนของเชื้อมาเลเรียแสดงให้เห็นว่ามีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อมะเร็งได้ และการค้นพบครั้งนี้อาจะนำไปสู่การรักษาที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วยวิธีในปัจจุบัน

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการทำการวิจัยต่อจากการวิจัยก่อนหน้านี้ที่เป็นการค้นพบโปรตีนที่มีชื่อว่า VAR2CSA จากเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคมาเลเรียว่ามีผลต่อมะเร็งหลายชนิด การทดลองเริ่มต้นโดยการที่นักวิทยาศาสตร์ได้นำเชื้อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดร้ายแรงและดื้อต่อการรักษาด้วยเคมีบำบัดโดยสิ้นเชิงไปปลูกถ่ายในหนู จากนั้นทำการทดสอบว่าโปรตีน VAR2CSA ว่าสามารถนำพายาไปยังเนื้อมะเร็งโดยตรงมากน้อยเพียงใด และหลังจาก 70 วัน 80% ของหนูที่ได้รับการรักษาด้วยยารวมกับโปรตีนที่ได้จากเชื้อมาเลเรียยังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่หนูในกลุ่มควบคุมอีกสามกลุ่มตายหมด

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 5 และเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่มีราคาแพงที่สุดในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ในปัจจุบันการรักษาทำได้เพียงการทำเคมีบำบัดและวิธีการรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้าไม่มากนักตลอดระยะเวลา 20 ที่ผ่านมา

การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าโปรตีน VAR2CSA สามารถใช้เป็นพาหะนำพายาไปยังเนื้อมะเร็งโดยตรง โดยที่โปรตีนนี้จะเชื่อมต่อกับโมเลกุลของน้ำตาลที่พบในเนื้อมะเร็งและรกของสัตว์ตั้งครรภ์เท่านั้น และการวิจัยในครั้งนี้พบว่าโมเลกุลของน้ำตาลเหล่านี้พบในผู้ป่วยที่ได้รับการทำเคมีบำบัดด้วยยา cisplatin

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะพัฒนากระบวนการผลิตยาที่เป็นการรวมระหว่างโปรตีน VAR2CSA และยารักษามะเร็งเพื่อผลิตในจำนวนมาก ๆ เพื่อที่จะทำทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยต่อไป

 


 

ที่มา University of British Columbia

 

 

error: กด RightClick แทน