สายพันธุ์พืชเกือบ 600 ชนิดสูญพันธุ์ไปในระยะเวลา 250 ปีที่ผ่านมา

การวิจัยครั้งล่าสุดพบว่า กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของสายพันธุ์พืชเกือบ 600 ชนิดในช่วง 250 ปีที่ผ่านมา

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่โดย Royal Botanic Gardens, Kew เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยรายงานให้เห็นว่า สายพันธุ์พืช 571 ชนิดได้สูญหายไปจากธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็นสองเท่าของจำนวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ได้สูญพันธุ์รวมกัน

ผลการวิจัยพบว่าการสูญพันธุ์ของเมล็ดพืชเกิดขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์พืชตามปกติ โดยเฉลี่ยแล้ว 2.3 สายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไปในแต่ละปีในช่วง 2.5 ศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่า 500 เท่าจากกระบวนการการสูญพันธุ์ในสภาพตามธรรมชาติปราศจากมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของพืชจำนวนมากคือ การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การทำลายป่าเพื่อทำพื้นที่ทางการเกษตร

นักวิทยาศาสตร์พบว่าอัตราการสูญพันธุ์ของพืชสูงที่สุดบนเกาะในเขตร้อน และในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะฮาวายจะโดดเด่นเป็นพิเศษซึ่งมีการสูญพันธุ์มากที่สุด ตามมาด้วยจังหวัดเคปของแอฟริกาใต้และมอริเชียสกับ

นอกจากนั้นแล้ว ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย และมาดากัสการ์เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการสูญพันธุ์ของพืชเป็นจำนวนมากเช่นกัน นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการสูญพันธุ์พืชจำนวนมากเป็นสิ่งที่น่าตกใจและเหลวร้าย เนื่องจากสิ่งมีชีวิตจำนวนมากต้องพึ่งพาอาศัยพืชเพื่อความอยู่รอด

 

 

error: กด RightClick แทน