จำนวนแมลงของโลกกำลังลดลงในระดับที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบนิเวศ

จำนวนแมลงของโลกกำลังลดลงไปอย่างน่าตกใจในระดับที่จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของโลกและจะนำไปสู่การล่มสลายของระบบนิเวศทางธรรมชาติจากรายงานของผลการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ the journal Biological Conservation

การวิเคราะห์ของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์พบว่าสายพันธุ์แมลงต่างๆมากกว่า 40% กำลังลดลงอย่างน่าใจหาย และอีกหนึ่งในสามกำลังใกล้ที่จะสูญพันธุ์ อัตราการสูญพันธุ์ได้เกิดขึ้นเร็วกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกและสัตว์เลื้อยคลานถึงแปดเท่า จำนวนรวมของแมลงทั้งหมดลดลงในอัตรา 2.5% ต่อปีในช่วงเวลา 25-30 ที่ผ่านมาจากข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และถ้าการลดลงยังคงมีอยู่ในอัตรานี้แมลงทั้งหมดจะสูญพันธุ์ไปภายในหนึ่งศตวรรษ

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นบนโลกมาแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่หกกำลังเริ่มต้นขึ้น การศึกษาการสูญพันธุ์ของสัตว์ใหญ่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่า แต่การศึกษาการสูญพันธุ์ของแมลงเป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อนกว่าเนื่องจากเป็นเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากกว่า

แมลงเป็นสิ่งจำเป็นในธรรมชาติอย่างมากที่ทำให้ระบบนิเวศบนโลกทำงานได้อย่างเหมาะสมและสมดุล แมลงเป็นอาหารสำหรับสัตว์ต่างๆ และยังมีหน้าที่ที่สำคัญในการผสมเกสรพันธุ์พืชและดอกไม้ ปราศจากแมลงเหล่านี้จะมีผลกระทบลูกโซ่ทางนิเวศอย่างร้ายแรง

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการผลิตอาหารของเราแมลงโดยรวมจะมุ่งสู่เส้นทางของการสูญพันธุ์ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการลดลงของแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างมาก นอกจากนั้นพื้นที่ของเมืองที่เติบโตขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน

ผลกระทบหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของการสูญเสียแมลงไปคือผลกระทบกับนกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและปลาที่กินแมลงเป็นอาหาร เมื่อแหล่งอาหารเหล่านี้หายไปสัตว์เหล่านี้จะอดตาย ผลกระทบดังกล่าวได้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วในประเทศเปอร์โตริโกซึ่งการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าแมลงบนพื้นดินลดลงไป 98% ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา

จากการศึกษาพบว่าพืชป่ากว่า 80% ใช้แมลงในการผสมเกสรและ 60% ของนกต้องการแมลงเหล่านี้เป็นอาหาร จำนวนแมลงที่ลดลงจะนำไปสู่การสูญเสียพืชผลและการสูญเสียนกและสัตว์ต่างๆที่เป็นกินแมลงเป็นอาหาร และนั้นจะไปทำลายห่วงโซ่อาหารทางธรรมชาติซึ่งนำไปสู่ความหายนะของระบบนิเวศทางธรรมชาติ

นักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำการปรับปรุงวิธีการทางการเกษตรที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างจริงจังและการทดแทนด้วยวิธีการทางนิเวศวิทยาที่ยั่งยืนแทน

 

 

error: กด RightClick แทน