เม็กกาโลดอนสูญพันธ์ุเพราะอุณหภูมิร่างกายสูงเกินไป

เม็กกาโลดอนมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าคาร์ชาโรเคิลส์เม็กกาโลดอน(หรือแปลว่าฟันใหญ่)เป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่ใหญ่ที่สุดในทะเลที่เคยมีมาบนโลกซึ่งมีขนาดใหญ่สุดให้ถึง 18 เมตร แต่เม็กกาโลดอนได้สูญพันธุ์ไปกว่า 2 ล้านปีแล้ว ผลการวิจัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่าเหตุผลหนึ่งที่อาจทำให้พวกมันสูญพันธ์ไปจากโลก

เม็กกาโลดอนเป็นปลาฉลามดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกในยุคไมโอซีนและไพลโอซีนเมื่อประมาณ 23 ถึง 2.5 ล้านปีก่อน เม็กกาโลดอนจะล่าเยื่อขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬดึกดำบรรพ์เป็นอาหาร จากข้อมูลของการศึกษาใหม่ที่นำเสนอในที่ประชุมประจำปีสหภาพธรณีฟิสิกส์ของอเมริกาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมสรุปว่าเม็กกาโลดอนสูญพันธ์ุไปเพราะอุณหภูมิภายในร่างกายของพวกมันเองที่สูงเกินไปกับสภาพอากาศที่อุ่นขึ้น

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเม็กกาโลดอนมีคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิร่างกายเหมือนกับปลาฉลามขาวในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงว่าปลาฉลามขาวและเม็กกาโลดอนมีระบบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายตามสภาพอากาศรอบๆตัวเหมือนกับสัตว์เลือดอุ่น แต่ต่างกันที่ว่านักวิทยาศาสตร์พบว่าเม็กกาโลดอนดำรงรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายสูงกว่าปลาฉลามขาว

การศึกษาอุณหภูมิภายในร่างกายของสัตว์ที่สูญพันธ์ุไปแล้วทำได้โดยการศึกษาไอโซโทปของคาร์บอนและออกซิเจนอะตอมในฟัน ไอโซโทปของอะตอมจะแต่กต่างกันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในของสัตว์ ณ ช่วงเวลาฟันก่อสร้างตัวขึ้นมา การศึกษาไอโซโทปของเม็กกาโลดอนเปรียบเทียบกับปลาฉลามขาวในปัจจุบันทำให้นักวิทยาศาสตร์คำนวณหาอุณหภูมิภายในร่างกายโดยประมาณของเม็กกาโลดอนได้

และจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์พบว่าอุณหภูมิภายในร่างกายที่สูงเกินไปอาจทำให้ปลาฉลามดึกดำบรรพ์สูญพันธ์ุไปจากโลก ปลาฉลามขาวเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับเม็กกาโลดอนตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ที่ยังไม่สูญพันธุ์ไป อุณหภูมิร่างกายภายของปลาฉลามขาวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส ในขณะที่เม็กกาโลดอนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ถึง 40 องศาสูงกว่าอยู่ค่อนข้างมาก

เมื่อสภาพอากาศร้อนขึ้นทำให้สัตว์ที่เป็นเยื่ออาหารของเม็กกาโลดอนอาจย้ายถิ่นไปอยู่ในส่วนของมหาสมุทรที่หนาวกว่า ซึ่งเป็นผลทำให้อาหารที่เคยมีอยู่กลับเหลือน้อยลงในขณะที่คู่แข่งในการหาอาหารมีเท่าเดิมหรือมากขึ้น สัตว์ที่สามารถปรับตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ส่วนสัตว์ที่ไม่สามารถปรับตัวเองได้ก็สูญหายไปจากโลก

 


ภาพโดย the creative commons

 

error: กด RightClick แทน