นักวิทยาศาสตร์ได้อ้างว่าสามารถถ่ายโอนความจำระหว่างทากทะเลได้สำเร็จ

ภาพทากทะเลสายพันธุ์ Aplysia californica ภาพโดย the creative commons

ในการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาสามารถทำการถ่ายโอนความจำถาวรชนิดที่ง่ายที่สุดของทากทะเลจากทากทะเลตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งได้สำเร็จ

นักประสาทชีววิทยาเดวิดแกลนแมนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสเชื่อว่าความจำชนิดที่ไปกระตุ้นการรีเฟล็กซ์(หรือกริยาตอบสนองฉับพลัน)ของทากที่ใช้เป็นกลไกในการป้องกันตัวเองไม่ได้ถูกเก็บไว้ในจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อกัน แต่ความจำเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในสารอาร์เอ็นเอ

อาร์เอ็นเอ (RNA) คือสารพันธุกรรมที่ถูกถ่ายทอดรหัสมาจากดีเอ็นเอเพื่อใช้ผลิตโปรตีนต่างๆ ซึ่งโปรตีนต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตในใช้ทำปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกายไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก

เพื่อทดสอบแนวความคิดของเขาเดวิดได้ทำการทดลองกับทากทะเลสายพันธุ์ Aplysia californica หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่าทากทะเลของแคลิฟอร์เนีย โดยที่การทดลองเริ่มต้นด้วยการสอนประสบการณ์การถูกไฟฟ้าช็อตให้กับทากทะเลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเมื่อทากทะเลถูกไฟฟ้าช็อตจะทำเกิดการรีเฟล็กซ์หดตัวที่เป็นไปตามกลไกการป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆตามธรรมชาติของทาก

นักวิยาศาสตร์กล่าวว่าการหดตัวเป็นความจำที่มีอยู่ในหอยทากจากเหตุการณ์แผนดินไหวตามธรรมชาติ หลักจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้สกัดสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอจากทากที่มีประสบการณ์การถูกไฟฟ้าช็อต และฉีดเข้าไปในทากที่ไม่เคยได้รับประสบการณ์ของการถูกไฟฟ้าช็อตมาก่อน

ผลที่ได้พบว่าทากที่ไม่เคยมีประสบการณ์ของการถูกไฟฟ้าช็อตมาก่อนเมื่อได้รับสารอาร์เอ็นเอจะทำให้ทากมีความไวในการรีเฟล็กซ์ต่อกระแสไฟฟ้าเหมือนกับทากที่มีประสบการณ์ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าความจำของประสบการณ์การถูกไฟฟ้าช็อตได้ถูกถ่ายโอนระหว่างทาก

เพื่อการเปรียบเทียบเดวิดได้ทำการฉีดสารอาร์เอ็นจากทากที่ไม่เคยประสบกับการถูกไฟฟ้าช็อตไปยังทากที่ไม่เคยประสบกับการถูกไฟฟ้าช็อตเช่นกันและพบว่าความไวในการเฟล็กซ์ต่อกระแสไฟฟ้ามีไม่เท่ากับทากที่มีประสบการณ์

จากผลการทดลองที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ eNeuro แสดงให้เห็นว่าทากที่เคยประสบกับการถูกไฟฟ้าช็อตจะหดตัวอยู่ 50 วินาที ส่วนทากที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับไฟฟ้ามาก่อนจะหดตัวอยู่เพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้น

การทดลองดังกล่าวเป็นการทดลองแรกที่ยังไม่มีการยืนยันความถูกต้อง ความจำมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งเชื่อว่าความจำของมนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่าและถ้าผลการทดลองนี้ถูกต้องจริงอาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับความจำของมนุษย์

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ eNeuro

error: กด RightClick แทน