ไมโครซอฟท์ตั้งเป้าฝึกอบรบพนังาน 15,000 ตำแหน่งด้าน เอไอ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ (Microsoft Corp.) และบริษัทผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับโลก บริษัทเจเนอรัลแอสเซมบลี (General Assembly GA) ประกาศความรวมมือกันเพื่อปิดช่องว่างทางทักษะในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิศวกรรมข้อมูลและคลาวด์ การเรียนรู้ด้วยตัวเองของคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและอื่นๆที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่จะทำการฝึกอบรมบุคคลประมาณ 15,000 คนภายในปี 2022 เพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก

เทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอกำลังสร้างความต้องพนักงานที่มีทักษะและความสามารถใหม่จากรายงานของเวิลด์ อีโคนอมิก ฟอรั่ม (World Economic Forum) พบว่าภายในปี 2022 จะมีความต้องการพนักงานที่มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ถึง 133 ล้านตำแหน่งทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการแบ่งสายงานใหม่ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักร และอัลกอริธึม

ในปีแรกของโครงการนี้บริษัทไมโครซอฟท์และเจเนอรัลแอสเซมบลีจะเน้นฝึกอบรมพนักงานจำนวน 2,000 คนเพื่อเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยตัวเองของคอมพิวเตอร์ และหลังจากนั้นจะฝึกอบรมพนักงานเพิ่มอีก 13,000 คนให้มีทักษะด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เป็นสามปี

ในอีกหกเดือนข้างหน้าคณะกรรมการจะช่วยกำหนดมาตรฐานทักษะ พัฒนาประเมินผล ออกแบบกรอบอาชีพ และสร้างประกาศนียบัตรสำหรับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์

การฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นจะมุ่งเน้นไปที่การเติมตำแหน่งงานด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของบริษัทไมโครซอฟท์มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยที่ทางไมโครซอฟท์กล่าวว่า วันนี้พนักงานจำนวนมากไม่มีทักษะเพียงพอสำหรับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบคลาวด์แอเชอร์ (Azure) ในสาขาการบินและอวกาศ การผลิต และสาขาอื่น ๆ การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังมองหาพนักงานที่มีความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์

 

 

error: กด RightClick แทน