กาแล็กซี่ทางช้างเผือกถูกผลักดันด้วยแรงลึกลับพุ่งเข้าหากาแล็กซี่ขนาดใหญ่

milky-way

กาแล็กซี่ของเราที่รู้จักในชื่อกาแล็กซี่ทางช้างเผือก (Milky Way galaxy) และกาแล็คซี่เพื่อนบ้านอันโดรเมด้า (Andromeda) เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่ากำลังถูกผลักดันให้เคลื่อนที่ไปในที่อวกาศด้วยความเร็ว 2.2 ล้านกิโลเมตรต่อขั่วโมงโดยพลังที่มีขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็น และกำลังพุ่งเข้าหากลุ่มของกาแล็กซี่ขนาดใหญ่จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมมือกันหลายประเทศ

โดยปกติที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าบริเวณในจักรวาลที่มีความหน่าแน่นของกาแล็กซี่สูงจะดึงดูดกาแล็กซี่ที่เล็กกว่าเป็นไปเช่นเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่เป็นไปตามกฏแรงโน้มถ่วงของนิวตัน  แต่จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานใน Nature Astronomy แสดงให้เห็นถึงขั้วแรงผลักดัน (Dipole Repeller) ที่ถูกค้นพบในพื้นที่ว่างเปล่าในอวกาศที่ทำให้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ตามการขยายตัวของจักรวาล

ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมีการเคลื่อนที่ตั้งแต่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์หมุนรอบกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรา และกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.2 ล้านกิโลเมตรต่อขั่วโมง ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากาแล็กซี่ของเราเกิดการเคลื่อนที่ไปเพราะแรงดึงดูดของกลุ่มของกาแลคซี่ขนาดใหญ่สองกลุ่มกลุ่มแรกอยู่ห้างจากออกไป 150 ล้านปีแสง และกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแชปลีย์ (Shapley Concentration) ซึ่งอยู่ห่างออกไป 600 ล้านปีแสง แต่ในทฤษฎีนี้เป็นที่อภิปรายและถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าแรงดึงดูดเหล่านี้จะมีพอเพียงที่สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของกาแลคซี่ของเราได้

Dipole Repeller
แผนที่ 3 มิติของการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่ ภาพโดย Yehuda Hoffman, Daniel Pomarede, R. Brent Tully, Helene Courtois (กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการวิจัย)

การค้นพบใหม่ครั้งนี้ที่ว่ากาแล็กซี่ของเราเคลื่อนตัวจากแรงผลักดันจากที่ว่างเปล่าในอวกาศที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าขั้วผลักดัน (Dipole Repeller) นี้เป็นที่ท้าทาย เนื่องจากที่ผ่านมาการศึกษาจะเน้นไปที่การกระจายและตำแหน่งของกลุ่มกาแล็กซี่และแรงดึงดูดจากกาแล็กซี่เหล่านั้นเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่แทนที่จะศึกษาการกระจายและตำแหน่งของกลุ่มกาแล็กซี่เหมือนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่น ๆ ที่ผ่านมา โดยที่พวกเขาใด้สร้างแผนที่ 3 มิติของการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่ต่างในทิศทางต่างๆ แล้วใช้เพื่อสรุปการกระจายมวลที่ประกอบด้วยสสารมืดและกลุ่มของกาแลกซี่ จากการสรุปการกระจายมวลแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในอวกาศที่มีความหน่าแน่นมากของกาแล็กซี่จะเป็นตัวดึงและพื้นที่ในอวกาศที่มีความหน่าแน่นน้อยจะเป็นตัวผลัก

จากแผนที่ 3 มิติที่แสดงการเคลื่อนที่ของกาเล็กซี่ต่าง ๆ ในอวกาศนักวิทยาศาสตร์พบว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรากำลังเคลื่อนตัวจากขั้วผลักดันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าในอวกาศและกำลังพุ่งเข้าหากลุ่มกาแล็กซึ่กลุ่มใหญ่แชปลีย์ (Shapley Concentration) แต่เราคงยังไม่ต้องกังวลในขณะนี้ถึงแม้ว่ากาแล็กซี่ของเราจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางระหว่างกาแล็กซี่มีถึง 600 ล้านปีแสง เราอาจจะไม่ต้องพูดถึง 600 ล้านปีแสงแค่ 6 ล้านปีข้างหน้าจะยังคงมีมนุษย์บนโลกนี้หรือไม่คงไม่มีใครที่จะตอบได้

 


 

ที่มา Nature Astronomy

 

 

error: กด RightClick แทน