นักวิทยาศาสตร์สร้างไข่เทียมจากเซลล์ผิวหนังในจานทดลองสำเร็จ

mice

นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างไข่เทียมจากเซลล์ผิวหนังของหนูทดลองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างไข่ภายนอกร่างกายของสัตว์ ถ้าขบวนการนี้สามารถดัดแปลงมาใช้กับมนุษย์ก็จะหมายถึงความสามารถในการผลิตไข่ภายนอกร่างกายมนุษย์และใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องในการผลิตไข่ภายในร่างกายหรือไข่ที่ผลิตไม่สามารถปฏิสนธิได้ แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทางคุณธรรมหรือไม่

นักวิทยาศาสตร์ทางด้านการสืบพันธ์ุจากประเทศประเทศญี่ปุ่นได้ลงผลการวิจัยของพวกเขาในวารสารทางวิทชาการ Nature ความพยายามในการทำไขจากเซลล์ของผิวหนังได้ทำมาตั้งแต่ปี 2012 โดยมหาวิทยาลัย University of Kyoto แต่การทำในครั้งนั้นจะต้องนำเซลล์ที่สร้างขึ้นมาใส่กลับไปในรังไข่เพื่อที่จะทำให้ไข่เจริญเติบโตกลายเป็นไข่โตที่สมบูรณ์

 

egg cells
K.Hayashi, Kyushu Univ.

แต่การวิจัยที่สำเร็จในครั้งนี้นำโดยฮายาชิ (Katsuhiko Hayashi) จากมหาวิทยาลัย Kyushu University ได้รวมมือกับนักวิจัย Yayoi Obata จากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างไข่เทียมไดยใช้เทคนิคการทำไอวีเอฟ ( in-vitro fertilization หรือ IVF) สำเร็จโดยไม่ต้องใส่ไข่กลับไปในรังไข่ ขั้นตอนทั้งหมดเกิดขึ้นภายนอกร่างกายของหนูในจานทดลอง ลูกหนูที่เกิดมาทั้งหมดมี 26 ตัว ทั้งหมดมีสุขภาพปกติและหนูที่เกิดมาด้วยวิธีนี้บางตัวได้เกิดลูกหนูโดยการปฏิสนธิทางธรรมชาติ หนูที่เกิดมาด้วยวิธีนี้บางส่วนนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้สเต็มเซลล์ของตัวอ่อนและบางส่วนจากเซลล์ผิวหนังจากหางของหนู

แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องปลูกฝังไข่กลับไปในร่างกายของหนู แต่พวกเขาต้องเพิ่มเซลล์ที่นำมาจากรังไข่ของตัวอ่อน(ของหนูตัวอื่น)เพื่อที่จะทำหน้าที่เหมือนรังไข่ที่ทำให้ไข่ที่สร้างขึ้นมานั้นเจริญเติบโตภายนอกร่างกายได้ ฮายาชิขณะนี้พยายามที่จะสร้างสารเทียมที่นำมาใช้ทดแทนเซลล์จากรังไข่นี้จะได้ไม่ต้องพึ่งตัวอ่อนจากหนูตัวอื่นในขบวนการสร้างไข่เทียม

ฮายาชิกล่าวว่าเขาทำการวิจัยนี้เพื่อที่จะศึกษาการพัฒนาของไข่ เขายังกล่าวอีกว่าถึงแม้ว่าเขาสามารถทำได้สำเร็จกับหนูทดลองเขาจะไม่ทำการวิจัยกับมนุษย์เนื่องจากแนวทางของประเทศญี่ปุ่นที่ห้ามการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ที่ถูกวิศวกรรมขึ้นมาแม้แต่มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น แต่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นจากประเทศอื่นคงจะพัฒนาและวิจัยนี้ในมนุษย์ต่อไป

 


 

ที่มา Nature

 

error: กด RightClick แทน