นักวิทยาศาสตร์ใช้ MRI ตรวจหาไวรัส HIV ในสมอง

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย UCL ได้พัฒนาวิธีการที่ใช้เครื่องสแกนเอ็มอาร์ไอ (MRI Magnetic resonance imaging) ตรวจหาหาเชื้อไวรัสเอชไอวี(HIV)ในสมองได้สำเร็จ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนเชื้อไวรัสแทบจะไม่สามารถตรวจพบได้ในเลือด

ผลงานในครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Clinical Infectious Diseases และได้รับเงินทุนวิจัยจาก Wellcome ผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีจนเชื้อไวรัสแทบจะไม่สามารถตรวจพบได้ แต่ยังมีเชื้อไวรัสเอชไอวีที่พบภายในสมองของผู้ป่วยอยู่และเป็นสาเหตุของการเป็นโรคสมองเสื่อม การตรวจหาเชื้อไวรัสในสมองนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่อง MRI ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว

ในอดีตก่อนที่เชื้อไวร้สเอสไอวีจะสามารถบำบัดรักษาได้เหมือนปัจจุบัน เมื่อมีเชื้อไวรัสเข้าไปในสมองจะทำให้ผู้ป่วยจะพัฒนาไปสู่อาการของโรคความจำเสื่อมและโรคเกี่ยวกับสมองอื่น ๆ ในปัจจุบันถึงแม้การบำบัดรักษามีผลค่อนข้างดีแล้วก็ตามแต่มีรายงานว่าผู้ป่วยเกือบครึ่งหนึ่งยังมีอาการที่เกี่ยวข้องกับสมองอยู่ การตรวจเชื้อไวรัสในสมองทำได้โดยการเจาะเอาของเหลวในไขสันออกมาตรวจสอบเชื้อไวรัสซึ่งเป็นวิธีที่ไม่สะดวกกับผู้ป่วย แต่ด้วยวิธีการใหม่สามารถใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอตรวจหาเชื้อไวรัสในสมองโดยผู้ป่วยไม่ต้องได้รับความเจ็บปวดแต่อย่างใด

ทีมงานของนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสเอชไอวีจำนวน 146 คนตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2015 และผู้ป่วยเหล่าจะมีอาการเกี่ยวข้องกับสมองส่งผลทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ นักวิทยาศาสตร์พบว่าในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดจะมีเชื้อไวรัสมีอยู่ในสมองของผู้ป่วย 22 คน (หรือ15 เปอร์เซ็นต์)

ในภาพสแกนที่ได้จากเอ็มอาร์ไอของผู้ป่วยเหล่านี้จะมีส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดภายในสมองของผู้ป่วย และส่วนเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นภาพของความผิดปกติของสัญญาณวัสถุสีขาวที่กระจายอยู่ในบริเวณสมอง วัสถุสีขาวที่กระจายอยู่ในภาพจะมีเกี่ยวข้องกับปัญหาสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสเอชไอวีไปทำให้เกิดการอักเสบภายในสมอง

การบำบัดรักษาโรคไวรัสเอชไอวีในปัจจุบันด้วยยาต้านไวรัสหลายชนิดรวมกันเป็นที่ได้ผลเป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยหลายคนยังคงมีปัญหาทางสมองเนื่องมาจากการอักเสบภายในสมองที่ไวรัสเอชไอวีมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอในการสแกนสมองสามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น และถ้าพบว่ามีเชื้อไวรัสเกิดขึ้นภายในสมองของผู้ป่วยการเปลี่ยนชนิดของยาในการบำบัดรักษาจะช่วยทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับโรคไวรัสเอชไอวี


 

ที่มา มหาวิทยาลัย UCL ประเทศอักฤษ

ภาพ GeorgeWilliams21/ Creative Commons

 

error: กด RightClick แทน