ประชากรมุสลิมในสหรัฐฯจะขึ้นมาเป็นอันดับสองในสหรัฐภายในปี 2040

ปัจจุบันประชากรมุสลิมในสหรัฐฯมีการเติบโตในอัตราประมาณ 100,000 ต่อปี ภายในประมาณปี 2040 ประชากรชาวมุสลิมจะเข้ามาแทนที่ชาวยิวในฐานะกลุ่มศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐหลังจากกลุ่มศาสนาคริสต์จากการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ

ศูนย์วิจัยพิวประมาณการว่าในปี 2017 ที่ผ่านมามีประชากรประมาณ 3.45 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.1% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ุถึงแม้ว่าในปัจจุบันชาวยิวจะมีจำนวนมากกว่า แต่ภายในปี 2040 ศูนย์วิจัยฯได้คาดการณ์ประชากรชาวมุสลิมจะกลับขึ้นมาอยู่อันดับสองแทนที่ชาวยิว

และภายในปี 2050 ชาวมุสลิมในสหรัฐฯจะเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าที่ 8.1 ล้านคนหรือ 2.1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดของประเทศ

ขอสังเกตในประเทศทางตะวันตกจะไม่มีจำแนกและบันทึกการนับถือศาสนาของประชากรอย่างเป็นทางการ เพราะถือว่าประชากรมีอิสระในการนับถือศาสนา ซึ่งรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยงข้องในการแบ่งแยกประชากรออกเป็นกลุ่ม ข้อมูลที่มีในประเทศเหล่านี้จะเป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยอย่างเช่นศูนย์วิจัยพิว

 

 


 

ที่มา Pew Research Center 

 

error: กด RightClick แทน