NASA พัฒนาหุ่นยนต์ผึ่งกระพือปีกเพื่อส่งไปสำรวจดาวอังคาร

ดาวอังคาร credit: Nasa

องค์การนาซ่าได้สนับสนุนความคิดของนักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในการพัฒนาและส่งกลุ่มของหุ่นยนต์ผึ่งเพื่อใช้ในการสำรวจพื้นผิวและทำแผนที่ภูมิประเทศของดาวอังคารอย่างละเอียด

หุ่นยนต์ผึ่งถูกเรียกว่ามาร์สบีซ์ (Marsbees) หรือแปลได้ว่าผึ่งของดาวอังคารซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้กระพือปีกบินได้โดยที่ลำตัวมีขนาดประมาณเท่ากับแมลงภู่ และมีปีกขนาดปีกของจักจั่น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหุ่นยนต์จะสามารถกระพือปีกบินได้บนดาวอังคารซึ่งมีบรรยากาศเบาบางกว่าโลกถึง 100 เท่า

หุ่นยนต์ผึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์และอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายช่วยให้หุ่นยนต์สามารถติดต่อสื่อสารกับรถโรเวอร์ซึ่งจะใช้เป็นฐานชาร์จและศูนย์ควบคุมของกลุ่มของหุ่นยนต์ผึ่ง โครงการพัฒนาของหุ่นยนต์ผึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การนาซ่าในการออกแบบในระยะที่หนึ่งเป็นเวลา 9 เดือนในจำนวนเงิน 125,000 ดอลลาร์(หรือประมาณ 3.8 ล้านบาท) ก่อนที่จะสามารถเสนอขออนุมัติเงินสำหรับระยะที่สองได้

ภาพแนวคิดหุ่นยนต์ผึ่ง Credits: C. Kang

ทีมของนักวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นกำลังพัฒนาและทดสอบปีกขนาดเล็กที่กระพือได้ของหุ่นยนต์ ในขณะที่ทีมของนักวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐฯกำลังวิเคราะห์และพัฒนาให้หุ่นยนต์ผึ่งมีความเหมาะสมที่สุดกับสภาพและเงื่อนไขต่างๆบนดาวอังคาร

โครงการหุ่นยนต์ผึ่งเป็นหนึ่งใน 25 โครงการนวัตกรรมที่ทางองค์การนาซ่าได้คัดเลือกและให้เงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวคิดนวัตกรรมขั้นสูง (หรือ NIAC) โครงการ NIAC ขององค์การนาซ่ามีวัถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการสำรวจความคิดและวิสัยทัศน์ที่อาจนำมาใช้ภารกิจขององค์การนาซ่าได้ในอนาคต

 


 

ที่มาองค์การนาซ่าและโครงการ NIAC

 

 

error: กด RightClick แทน