เครื่องบินซุปเปอร์โซนิคใหม่ของ NASA มีความเร็วเหนือเสียงแต่เงียบ

เครื่องบินเอกซ์ซุปเปอร์โซนิคใหม่ของนาซ่า ภาพจาก NASA/Lockheed Martin

องค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาเครื่องบินซุปเปอร์โซนิคหรือเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียง บริษัทล็อกฮีดมาร์ตินได้เป็นผู้ชนะสัญญามูลค่า 247.5 ล้านเหรียญ(หรือประมาณ 7,729 ล้านบาท)เพื่อสร้างเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงให้กับองค์การนาซ่า

โดยปกติเครื่องบินซุปเปอร์โซนิคอย่างเช่นเครื่องบินคองคอร์ดจะก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงเมื่อความเร็วของเครื่องมีความเร็วมากกว่าเสียงซึ่งเป็นปรากฏการที่เรียกว่าโซนิคบูม ดังนั้นในปัจจุบันจึงจะไม่อนุญาติให้เครื่องบินพาณิชย์บินที่ความเร็วเหนือเสียงเมื่อบินอยู่เหนือพิื้นผิวดิน

และนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินซุปเปอร์โซนิคไม่เป็นที่นิยมสำหรับบริษัทการบินทางพาณิชย์ ที่ผ่านมามีเพียงเครื่องบินคองคอร์ดของสายการบินแอร์ฟรานซ์และบริติชแอร์เวย์ที่ได้เคยถูกใช้ในการบินทางพาณิชย์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและอเมริกา ซึ่งได้ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้

เครื่องบินเอกซ์ซุปเปอร์โซนิคใหม่ของนาซ่า ภาพจาก NASA/Lockheed Martin

มลพิษทางเสียงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ทำให้การพัฒนานำครื่องบินซุปเปอร์โซนิคมาใช้ทางพาณิชย์ไม่เกิดขึ้นมากนักที่ผ่านมา แต่องค์การนาซ่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องการออกแบบและสร้างเครื่องบินซุปเปอร์โซนิคที่เงียบถึงแม้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงก็ตาม โดยทางนาซ่าเรียกเครื่องบินที่กำลังพัฒนาว่า X-plane (เครื่องบินเอกซ์)หรือ Low-Boom Flight Demonstrator (สาธิตการบินที่มีโซนิคบูมต่ำ)

บริษัทล็อกฮีดมาร์ตินในครั้งนี้เป็นผู้ชนะในการออกแบบ และจะสร้างเครื่องบินเอกซ์ซึ่งจะสร้างให้องค์การนาซ่าเสร็จภายในปี 2021 โดยที่เครื่องบินจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 15,000 กิโลกรัม(รวมเชื้อเพลิงด้วย) มีความยาวเท่ากับ 29 เมตรและมีปีกยาว 9 เมตร องค์การนาซ่ากล่าวว่าลักษณะโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องบินเอกซ์จะช่วยลดโซนิคบูมได้

เป้าหมายขององค์การนาซ่าคือเพื่อนำเครื่องบินซุปเปอร์โซนิคต้นแบบนี้มาใช้ในการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับการช่วยการออกแบบการเดินทางทางอากาศเหนือเสียงในอนาคต นอกจากองค์การนาซ่าแล้วยังมีบริษัทเอกชนที่กำลังออกแบบเครื่องบินซุปเปอร์โซนิคเช่นกันเช่น บริษัท  Boom Technologies และบริษัท Spike Aerospace


ที่มาองค์การนาซ่า

error: กด RightClick แทน