นาซ่าติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศ STEREO ได้อีกครั้ง

stero-sun

หลังจากที่ทางนาซ่าขาดการติดต่อกับยานอวกาศ STEREO-B มาเป็นเวลาเกือบจะสองปี เมื่อวันพุทธที่ 21 สิงหาคม 2016 นาซ่าได้ติดต่อกับยานอวกาศ STEREO-B ได้สำเร็จอีกครั้งหนี่ง โดยที่ทางนาซ่ากล่าวว่าพวกเขาพยายามมาตั้งแต่ปี 2014 และในระยะหลัง ๆ ได้พยายามติดต่อกับยานอวกาศทุกเดือนด้วยระบบเครือข่ายในอวกาศที่เรียกว่า DSN หรือ Deep Space Network ซึ่งเป็นเครือข่ายของการติดต่อสื่อสารขององค์การนาซ่าในอวกาศ

สาเหตุที่ทางนาซ่าศูนย์เสียการติดต่อกับยานอวกาศดังกล่าวเนื่องมาจากการทดสอบคำสั่งในการทำการรีเซ็ตถ้ายานอวกาศขาดการติดต่อกับโลกเกินกว่า 72 ชั่วโมง STEREO (หรือ Solar TErrestrial RElations Observatory) เป็นยานอวกาศที่ทางนาซ่าส่งไปในอวกาศเมื่อเดือนตุลาคม 2006 เพื่อที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาดวงอาทิตย์และความสำพันธ์ต่อโลก

stereo_positions2

ยานอวกาศสเตอรีโอมีอยู่ด้วยกันสองลำคือ STEREO-A และ STEREO-B ซึ่งลำหนี่งจะอยู่หน้าโลกและอีกลำจะตามหลังโลก ยานอวกาศสเตอรีโอที่ผ่านมาได้ให้ข้อมูลสามมิติของโครงสร้างของ CME  (coronal mass ejections) ซึ่งคือการปลดปล่อยมวลโคโรนาจากดวงอาทิตย์ ถ้าดวงอาทิตย์ปลดปล่อยมวลโคโรนามากเกินกว่าที่สนามแม่เหล็กของโลกจะต้านได้ก็จะทำให้ระบบไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคเสียหายได้ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มีประโยชน์กับนักวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและเข้าใขระบบอาการของอวกาศ (space weather)

การปลดปล่อยมวลโคโรนา หรือ CMEs มีความรุนแรงมาก การระเบิดครั้งหนี่งจะระเบิด 10,000 ล้านตันของชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์สู่อวกาศและจะเคลือนที่ที่ด้วยความเร็วประมาณ 1.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเคลือนที่มาชนกันสนามแม่เหล็กของโลกก็จะทำให้เกิดพายุสนามแม่เหล็ก พายุสนามแม่เหล็กที่รุนแรงจะทำเกิดความเสียหายต่อดาวเทียมและสายส่งไฟฟ้าได้ซึ่งเคยเกิดมาแล้วในปลายศตวรรษที่ 19

stereo

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยเข้าใจที่มาหรือโครงสร้างของการปลดปล่อยมวลโคโรนามากหนัก แต่การมีสเตอรีโอเป็นเครื่องมือในการศึกษาโครงสร้างของการปลดปล่อยมวลโคโรนาจะทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจมากขึ้นและใช้ในการพยากรณ์ความรุนแรงและเสียหาย

 

error: กด RightClick แทน