NASA ให้ซอฟแวร์ของปี 2017-2018 ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

องค์การอวกาศของนาซ่า (NASA) เปิดให้องค์กรหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์จำนวนมากของนาซ่า (NASA) และใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

การปล่อยซอฟแวร์ให้สาธารณะไม่ได้เป็นครั้งแรกแต่นี้เป็นครั้งที่สามแล้วซึ่งเป็นส่วนของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขององค์การนาซ่า (NASA) และในครั้งนี้เป็นซอฟแวร์ประจำปี 2017 ถึง 2018 ซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความหลากหลายในการใช้งานทางด้านเทคนิคในสาขาต่าง ๆ และซอฟต์แวร์บางตัวเป็นการปล่อยให้ฟรีเป็นครั้งแรก

องค์การนาซ่า (NASA)ได้แบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็น 15 หมวดที่รวมถึงตั้งแต่ซอฟร์แวร์ทางธุรกิจไปจนถึงวิทยาศาสตร์การบิน และในแต่ละหมวดจะมีซอฟแวร์จำนวนมากให้เลือก ทางนาซ่า (NASA) ยังจัด 20 อันดับสำหรับซอฟร์แวร์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดอีกด้วย

การปล่อยให้ซอฟแวร์ขององค์การนาซ่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยการให้ซอฟแวร์กับบุคคลหรือองค์การที่ทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำวิจัย

องค์กรนาซ่ากล่าวว่าซอฟร์แวร์เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในภารกิจและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ของนาซ่า และในความเป็นจริง 30 เปอร์เซ็นต์ของการวัตกรรมขององค์การนาซ่าเป็นระบบซอฟร์แวร์ ทางนาซ่ามีความยินดีที่จะถ่ายทอดซอฟร์แวร์เหล่านี้ให้กับภาควิชาต่าง ๆ โดยที่ซอฟร์แวร์เป็นผลผลิตของโปรแกรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนาซ่าที่บริหารงานโดย NASA’s Space Technology Mission Directorate (หรือ STMD)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดซอฟร์แวร์ได้ที่ https://software.nasa.gov/

 

 

error: กด RightClick แทน