NASA ส่งเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะขึ้นไปยังสถานีอวกาศ ISS

จรวด SpaceX Falcon 9 ซึ่งเป็นจรวดของบริษัท SpaceX ที่ได้รับสัมปทานจากนาซ่าในการขนส่งสิ่งของระหว่างภาคพื้นดินกับสถานีอวกาศ ISS (International Space Station) การส่งจรวดเมื่อวันอาทิยต์ที่ผ่านมามีสิ่งพิเศษสองสิ่งสองที่ไม่ธรรมดา ประการแรกคือ การส่งครั้งนี้เป็นการส่งจากสถานส่งจรวดเคนเนดี (Kennedy Space Center launch complex) ซึ่งเป็นสถานที่ส่งจรวดสำหรับการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เป็นครั้งแรก

ประการที่สองทางนาซ่าได้ส่งซูเปอร์บั๊ก (superbugs) ซึ่งคือแบคทีเรียชนิดที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะชึ้นไปยังสถานีอวกาศ ISS ด้วย แบคทีเรียชนิดนี้คือ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA  ซึ่งเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเมธิซิลิน (methicillin ) และยาปฏิชีวนะอื่น ๆ ดอกเตอร์แอนนิตา โกเอล์ซึ่งเป็นผู้นำในการวิจัยและทำงานร่วมกับองค์การนาซ่ากล่าวผ่านทางซีเอ็นเอ็นว่าการส่งแบคทีเรียชนิดนี้ก็เพื่อศึกษาการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียในสภาวะเกือบไร้น้ำหนัก เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเชื้อแบคทีเรียถึงกลายพันธุ์จนดื้อต่อยา

ดอกเตอร์โกเอล์ต้องการที่จะทดสอบสมมติฐานของเธอที่เชื่อว่าแบคทีเรียจะกลายพันธุ์เร็วขึ้นในสภาวะเกือบไร้น้ำหนัก และถ้าเราใช้สภาวะเกือบไร้น้ำหนักเพื่อเร่งการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียในสายพันธุ์นี้จะทำให้เรารู้จักกับแบคทีเรียว่าจะกลายพันธุ์ไปในรูปแบบไหน เพื่อว่าเราจะสามารถผลิตยาที่มีความสามารถในการฆ่าแบคทีเรียในรูปแบบการกลายพันธุ์นี้ได้ก่อน

จริง ๆ แล้วบนสถานีอวกาศมีการทดลองจำนวนมากทางขีววิทยาในสภาวะเกือบไร้น้ำหนัก ในปี 2016 เป็นครั้งแรกของการทำลำดับดีเอ็นเอบนอวกาศ และจากการทดลองเหล่านี้พบว่าในสภาวะแบบนี้ทำให้เชื้อราเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่าปกติซึ่งดอกเตอร์โกเอล์หวังว่าจะเกิดขึ้นกับแบคทีเรีย MRSA เช่นกัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายรูปแบบการกลายพันธุ์ล่วงหน้าได้

และถ้าการทำนายรูปแบบการกลายพันธุ์ได้ผลนักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตยาที่เหมาะสมกับรูปแบบและสายพันธุ์นั้น ๆ ก่อนที่แบคทีเรียจะเริ่มกลายพันธุ์บนโลก ถ้าสำเร็จจะทำให้เรามียาพร้อมรับมือกับแบคทีเรียเหล่านี้เมื่อการกลายพันธุ์ในที่สุดเกิดขึ้นจริงบนโลก

ส่วนเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งแบคทีเรียอันตรายพวกนี้จะกระทำอย่างรอบคอบและรัดกุมที่สุด แบคทีเรียจะถูกปิดผนึกสามชั้นในภาชนะที่บรรจุอย่างแน่นหนา นักวิทยาศาสตร์กล่าวย้ำว่านักบินอวกาศจะไม่ได้รับเชื้อโรคเหล่านี้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าการเดินทางสู่อวกาศจะไม่ราบรื่นก็ตาม

 


 

ที่มา การแถลงข่าวของนาซ่าและบทสัมภาษณ์ของซีเอ็นเอ็น

 

error: กด RightClick แทน