ยาฉีดจมูกอาจจะช่วยลดการติดเชื้อ HIV ในสมอง

หลังจากมีการค้นพบว่าเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แพร่กระจายเข้าไปในสมองจากการวิจัยก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์จากประเทศแคนาดาได้ทำงานวิจัยเพื่อที่จะหาวิธีที่จะส่งกระจายยาต้านเชื้อไวรัสให้เข้าไปถึงสมองให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ให้ความหวังที่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะมีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในการลดจำนวนไวรัสที่ติดเชื้ออยู่ภายในสมอง

ในอดีตที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชไอวีในสมองได้จากการชันสูตรศพ แต่การวิจัยล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาที่ร่วมมือระหว่างภาควิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสถิติและแผนกประสาทวิทยาที่ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถติดตามความคืบหน้าและการพัฒนาของการติดเชื้อเอชไอวีในสมองได้

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแบบจำลองชนิดนี้สามารถใช้เพื่อประมาณการว่าเชื้อไวรัสพัฒนาและแพร่กระจายอย่างไรภายในสมองของผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ข้อมูลที่ได้ในการหาวิธีกำจัดเชื้อไวรัสภายในสมองบริเวณนั้น ๆ ได้ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าธรรมชาติของเชื้อไวรัสจะเข้าติดเชื้อภายในเซลล์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้มันสามารถแพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่ปิดกันอย่างเช่นสมองได้ โดยที่อย่างเร็วที่สุดภายในสองอาทิตย์หลังจากการติดเชื้อ

ยาต้านไวรัสหลายชนิดรวมกันที่ใช้เป็นยารักษาโรคไวรัสเอชไอวีในปัจจุบันไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ปิดกันอย่างเช่นในสมองได้ง่าย จากการวิจัยนี้พบว่าการใช้สเปรย์ฉีดจมูกที่มียาต้านเชื้อไวรัสจะทำให้ตัวยาเข้าไปในบริเวณสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วกว่า นักวิทยาศาสตร์กล่าวอีกว่าการเข้าใจธรรมชาติของเชื้อไวรัสและสถานที่ที่มันเข้าไปติดเชื้ออย่างถ่องแท้จะทำให้เราสามารถหาวิธีในการกำจัดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายใน 5 – 15 ปีหลังจากติดเชื้อไวรัส และนำข้อมูลที่ได้มารวมกับข้อมูลทางกระบวนการทางชีวะของเชื้อไวรัสเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจการติดเชื้อของเชื้อไวรัสในบริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น ในลำไส้เพื่อทำการสร้างแบบจำลองของการพัฒนาและแพร่กระจายของไวรัสเพื่อที่จะได้ทำการพัฒนากลยุทธ์ของการรักษาโรคไวรัสเอชไอวีในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกและนอร์ทแคโรไลนาได้พบหลักฐานความเสียหายของสมองจากการติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ๆ และพบว่าอาการจะแย่ลงไปเรื่อย ๆ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับยาต้านไวรัส แต่จากการวิจัยนี้พบว่าถึงแม้ว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาจนระดับของเชื้อไวรัสไม่สามารถตรวจพบได้ในกระแสเลือดเชื้อไวรัสยังสามารถทำให้มีผลต่อสมอง ดังนั้นสเปรย์ฉีดจมูกที่มียาต้านเชื้อไวรัสอาจจะเป็นแนวทางการรักษาเชื้อไวรัสภายในสมองในอนาคตก็เป็นได้

 


ที่มา the University of Alberta 

 

error: กด RightClick แทน