ยานแลนเดอร์ InSight ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารในวันนี้

 

ภาพแนวคิดของยานแลนเดอร์อินไซต์ ที่มีเซ็นเซอร์ กล้อง และเครื่องมืออื่นๆ ภาพโดย: JPL-CALTECH / NASA

หลังจากออกเดินทางในวันที่ 5 พฤษภาคมและใช้เวลาในการเดินทางจากโลกเป็นเวลาเจ็ดเดือนยานแลนเดอร์อินไซต์ (InSight) ในวันนี้กำลังจะลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคาร ซึ่งคาดว่าจะลงจอดในเวลาตีสามของเวลาเมืองไทย

อินไซต์ (หรือ InSight ซึ่งย่อมาจาก Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) เป็นยานแลนเดอร์ที่จะจอดบนพื้นผิวดาวอังคารและตั้งอยู่บนพื้นผิวอย่างถาวรไม่เคลื่อนที่ไปไหน ยานอินไซต์จะเริ่มทำการสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างลึกภายในของดาวอังคารเป็นเวลาสองปี

ยานอินไซต์มีระบบควบคุมการลงจอดด้วยตัวของมันเอง เมื่อยานอินไซต์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่เบาบางของดาวอังคารยานแลนเดอร์จะต้องชะลอความเร็วอย่างมากจาก 19,800  กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงไปจนมีความเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่มันจะค่อยๆจอดลงบนพื้นผิวของดาวอังคาร

จากภารกิจดาวอังคารที่ผ่านมามีเพียง 40% ของภารกิจทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จในการลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคาร เหตุผลหนึ่งก็คือบรรยากาศของดาวอังคารเบาบางมาก เมื่อเทียบกับโลกแล้วบรรยากาศของดาวอังคารคิดเป็น 1% ของบรรยากาศของโลกเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะชะลอความเร็วของยานอวกาศในการลงสู่พื้นผิว

ยานแลนเดอร์อินไซต์จะลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารบริเวณที่เรียกว่าอีลีเซียมเพลนนิเทีย​ (Elysium Planitia) ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างและที่ราบ  หลังลงจอดแล้วยานอินไซต์จะไม่เริ่มปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์โดยทันที่เพราะจะใช้เวลาในการเตียมความพร้อมต่างๆประมาณสองถึงสามเดือน

 

 

error: กด RightClick แทน