ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชุดแรกจาก Juno

ภาพโดย NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles

ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชุดแรกจากยานอวกาศจูโนได้ถูกเผยแพร่โดยนักวิทยาศาสตร์ของนาซ่าแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ได้เปิดเผยความอัศจรรย์ของดาวพฤหัสบดีที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจในหลายเรื่อง

ยานอวกาศจูโนได้ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2011 และเข้าสู่วงโคจรในวันที่ 4 กรกฎาคม 2016

ข้อมูลวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นข้อมูลของยานอวกาศที่วัดและบันทึกในช่วงปฏิบัติการบินเข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีที่ห่างเพียง 4200 กิโลเมตรจากกลุ่มเมฆของดาวพฤหัสบดี ตัวอย่างของข้อมูลภาพถ่ายที่ได้ในช่วงปฏิบัติการบินเข้าใกล้นี้แสดงให้เห็นพายุหมุนที่ขนาดใหญ่กว่าขนาดโลกเราจำนวนมากที่บริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวพฤหัสบดี

ข้อมูลที่ทางนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่าได้รับจะรวมถึงข้อมูลจากเครื่องมือวัดสนามแม่เหล็ก ก่อนหน้าที่จะได้รับข้อมูลจากจูโนสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีเชื่อกันว่าเป็นสนามแม่เหล็กที่มีความเข็มสูงที่สุดในระบบสุริยะของเราและจะมีรูปร่างที่สม่ำเสมอ

แต่จากการศึกษาข้อมูลสนามแม่เหล็กเปิดเผยด้วยว่าดาวพฤหัสบดีมีความเข็มของสนามแม่เหล็กมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ความเข็มของสนามแม่เหล็กมากกว่าประมาณ 10 เท่าของแรงสนามแม่เหล็กจุดที่แรงที่สุดที่พบในโลก และนอกจากนั้นลักษณะสนามแม่เหล็กจะมีรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอ

เครื่องมือวัดอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่บนยานจูโนคือเครื่องมือวัดคลื่นวิทยุไมโครเวฟ (Microwave Radiometer หรือ MWR) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดการแผ่รังสีไมโครเวฟของความร้อน ข้อมูลจาก MWR ได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มของเมฆของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นแอมโมเนียค่อนข้างแปรปรวน และความแปรปรวนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มของเมฆเหล่านี้มีความหนากว่าหลายร้อยกิโลเมตร

ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ในวารสาร Science และอีก 44 หัวเรื่องในวารสาร Geophysical Research Letters

 


 

ที่มา องค์การนาซ่า

 

error: กด RightClick แทน