จรวดลำใหม่ของนาซ่า SLS

sls5

จรวด Saturn V ซึ่งเป็นจรวดอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของทางนาซ่าที่เคยสร้างมาและสามารถพูดได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้ในโครงการอะพอลโลที่ส่งมนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์ แต่หลังจากโครงการอะพอลโลทางนาซ่าไม่มีจรวดที่ใหญ่ในการใช้งานเลย  แต่ในขณะนี้ทางการนาซ่ากำลังทำพัฒนายานอวกาศโอริออน (Orion) เพื่อจะนำมนุษย์กลับไปสู่อวกาศที่ไกลจากวงโคจรของโลกอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ตั้งเป้าหมายไปยังดาวอังคาร
การพัฒนาจรวดในครั้งนี้ทำการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนากับยานอวกาศโอริออน (Orion) และในการพัฒนาจรวดในครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ่นจะเป็นจรวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะใหญ่กว่า Saturn V  ทางนาซ่าเรียกจรวดที่กำลังทำการพัฒนานี้ว่า Space Launch System (SLS) เอสแอลเอสเมื่อสร้างเสร็จจะมีความสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 130 ตันซึ่งไม่รวมเชื้อเพลิงโดยขณะที่ Saturn V  สามารถบรรทุน้ำหนักได้ 122 ตัน  (ถ้ารวมเชื้อเพลิงด้วยจะเป็น 157 ต่อ 140 ตัน)

SLSvsSaturnV

การพัฒนาเอสแอลเอสทางนาซ่าจะทำการการพัฒนาเป็นสองขั้นคือขั้นเริ่มต้นเรียกว่า Block 1 ซึ่งจะมีความสามรถในการบรรทุกได้อย่างน้อย 70 ตัน โดยที่จะประกอบด้วยเครื่องยนต์บูสเตอร์คู่ (solid rocket boosters) ซึ่งใช้ในช่วงเริ่มต้นของการยิงจรวดจากพื้นดิน และมีเครื่องยนต์ RS-25 สี่เครื่อง ขั้นต่อไปยังคงเป็นขั้นเริ่มต้นอยู่แต่เพิ่มความสามรถการบรรทุกได้ 105 ตัน ในขั้นสุดท้ายจะเรียกว่า  Block 2 ซึ่งในขั้นนี้ทางนาซ่าจะเปลี่ยน solid rocket boosters ที่ดีขึ้นกว่าขั้นเริ่มต้นโดยที่จะมีความสามารถบรรทุกได้ 130 ตัน

ทางนาซ่าได้พัฒนาจรวดใหม่นี้ต่อจากเทคโนโลยี่ที่ทางนาซ่ามีอยู่แล้วจากโครงการที่ผ่านมาไม่ได้เริ่มต้นใหม่หมดเพื่อลดค่าใช้จ่าย จรวดเอสแอลเอสมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

sls3

โครงสร้างหลักของจรวด Core Stage

บริษัทโบอิ้งเป็นบริษัที่เป็นผู้ได้รับงานการสร้างและพัฒนาโครงสร้างหลักของจรวดซึ่งรวมถึงระบบอิเล็คทรอนิคที่ใช้ในการควบคุมการบิน โครงสร้างของ Core Stage มีขนาดสูง 61 เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตรซึ่งจะใช้บรรจุ 2.7 ล้านลิตรของไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ RS-25

เครื่องยนต์ RS-25 Engines

เครื่องยนต์ RS-25 เป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาจากเครื่องยนต์ของโครงการกระสวยอวกาศ Space shuttle ที่มีอยู่แล้ว 16 เครื่องยนต์ บริษัท Aerojet Rocketdyne จากซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้ได้รับงานการพัฒนาจากเครื่องยนต์ทั้งหมด 16 เครื่องยนต์นี้

เครื่องยนต์บูสเตอร์ solid rocket Boosters

เครื่องยนต์บูสเตอร์เป็นเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงจากโครงการกระสวยอวกาศ Space shuttle ในขั้นเริ่มต้น Block 1 ซึ่งมีสองเครื่องโดยที่แต่ละเครื่องให้แรงผลักดัน 3.6 ล้านปอนด์  บริษัท Orbital ATK สำนักงานใหญ่อยู่ในเวอร์จิเนียได้รับงานเป็นผู้ปรับปรุงเครื่องยนต์บูสเตอร์และออกแบบส่วนระบบอิเล็คโทรนิคใหม่ทั้งหมด ในขั้นตอนสุดท้าย  Block 2 ทางนาซ่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์บูสเตอร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยใด้เริ่มการทำวิจัยแล้วเพื่อจะนำผลวิจัยที่ได้มาออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์บูสเตอร์ใหม่นี้

sls4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2016 ทางนาซ่าได้ทำการทดสอบเครื่องยนต์ RS-25 เป็นผลสำเร็จขั้นตอนหนึ่งของการทดสอบอีกหลาย ๆ ขั้นตอนในการการพัฒนาเอสแอลเอสก่อนที่จรวดจะพร้อมที่การใช้งาน

 

 

 

error: กด RightClick แทน