NASA พบดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดเท่ากับโลกดวงแรก

ระบบดาว TOI 700 ภาพโดย NASA’s Goddard Space Flight Center

ดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบ TESS (เทสส์) ของนาซ่าได้ค้นพบกลุ่มดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดประมาณเท่า ๆ กับขนาดของโลกเรา ดาวเคราะห์อยู่ห่างออกไปจากโลกเรา 100 ปีแสงในบริเวณกลุ่มดาวปลากระโทงแทง (Dorado (อ่านว่า ดะ-′รา-โด) หรือส่วนมากเรียกว่า mahi-mahi (อ่านว่า มาฮี-มาฮี))

TESS (เทสส์) หรือ Transiting Exoplanet Survey Satellite คือดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบที่โคจรผ่านดาวฤกษ์ ในการค้นพบครั้งนี้ TESS ได้พบดาวเคราะห์นอกระบบสามดวงที่มีขนาดประมาณเท่า ๆ กับขนาดโลกของเราและที่สำคัญดาวเคราะห์อยู่ในโซนเอื้ออำนวยการอยู่อาศัยที่ไม่ร้อนหรือไม่หนาวเกินไปอีกด้วย

ดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ในโซนเอื้ออำนวยการอยู่อาศัยนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อว่าเรียกว่า TOI 700 d (ทีโอไอ 700 ดี) ซึ่งคือดาวเคราะห์ที่โครจอยู่รอบดาวฤกษ์ TOI 700 หลังจากการค้นพบด้วย TESS แล้วทีมได้ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์ (Spitzer) ของ NASA เพื่อทำการยืนยัน และนอกจากนั้นยังได้จำลองสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้ของดาวเคราะห์ดวงนี้เพื่อช่วยทำความเข้าใจสำหรับการศึกษาในอนาคต

ในปี 2018 ดาวเทียม TESS ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรซูเปอร์ซิงโครนัส (Supersynchronous orbit) ของโลกซึ่งสูงจากพื้นผิวโลก 36,100 กิโลเมตร ดาวเทียม TESS ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ​ TESS ใช้หลักการในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบโดยการวัดระดับความสว่างของดาวฤกษ์ที่ลดน้อยลงขณะที่ดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้โคจรผ่านดังนั้นจะบังแสงบางส่วนลง

จนถึงวันนี้ดาวเทียม TESS ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบขนาดเล็กจำนวน 17 ดวงที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ประเภท M จำนวนทั้งหมดเจ็ดดวง ดาวฤกษ์ประเภท M คือดาวแคระซึ่งเป็นดาวที่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 60% ของมวลดวงอาทิตย์ และอุณหภูมิพื้นผิวน้อยกว่าดวงอาทิตย์ของเราประมาณ 3,900 เคลวิน (หรือ 3,627 องศาเซลเซียส)

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ TESS ได้เฝ้าติดตามการลดความสว่างลงของดาวฤกษ์ TOI 700 ซึ่งเป็นดาวแคระประเภท M ขนาดเล็กและเย็นกว่าดวงอาทิตย์ตั้งอยู่ห่างออกไปกว่า 100 ปีแสงในบริเวณกลุ่มดาวดาวปลากระโทงแทง เมื่อพบแสงของ TOI 700 ลดลง TESS ก็จะสามารถประมวณผลข้อมูลและคำนวณหาขนาดของดาวเคราะห์จากปริมาณแสงที่ลดของในขณะที่ดาวดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้า TOI 700 จากมุมกล้องของ TESS

แต่จริง ๆ แล้วดาวแคระ TOI 700 ได้ถูกสำรวจมาก่อนแล้วแต่ถูกจัดประเภทผิดในฐานข้อมูล TESS ว่า TOI 700 มีลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์ ดังนั้นในตอนนั้นจึงเชื่อกันว่าดาวเคราะห์ TOI 700 d มีขนาดใหญ่กว่าและร้อนกว่าความเป็นจริง นักวิจัยสมัครเล่นนาย อัลตัน สเปนเซอร์ นักเรียนมัธยมปลายที่ทำงานร่วมกับสมาชิกของทีม TESS ได้ค้นพบข้อผิดพลาดดังกล่าว

เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบความผิดพลาดและทำการคำนวณข้อมูลใหม่ก็พบว่า ดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านั้นมีขนาดเล็กกว่าที่เคยเข้าใจกันมาและดาวเคราะห์ TOI 700 d โคจรอยู่ในโซนเอื้ออำนวยการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

ในระบบของดาว TOI 700 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์จำนวนสามดวง  ดาวเคราะห์ชั้นในสุดเรียกว่า TOI 700 b มีขนาดเกือบเท่ากับโลกและเชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์หินเหมือนโลกและโคจรครบรอบดาวฤกษ์ทุก ๆ 10 วัน ดาวเคราะห์ดวงกลางคือ TOI 700 c มีขนาดใหญ่กว่าโลก 2.6 เท่าโดยมีขนาดประมาณระหว่างขนาดของโลกและดาวเนปจูนโคจรรอบดาวฤกษ์ทุก ๆ 16 วันและเชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊ซ

ดวงนอกสุดคือ TOI 700 d ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบในระบบของดาว  TOI 700 เพียงดวงเดียวที่โคจรอยู่ในโซนเอื้อการอยู่อาศัยที่ไม่ร้อนและหนาวเกินไป และมีขนาดใหญ่กว่าโลก 20% ซึ่งถือได้ว่าขนาดประมาณเท่า ๆ กับโลกของเราใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อย

TOI 700 d โคจรรอบดาวฤกษ์ของมันทุก ๆ  37 วันและได้รับพลังงานจากดาวฤกษ์ของมัน 86% เมื่อเทียบกับโลกเราที่ได้จากดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ดาวเคราะห์ทั้งหมดดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดาวเคราะห์ ดังนั้นด้านหนึ่งด้านเดียวของดาวเคราะห์เท่านั้นที่ได้รับแสงและความร้อนจากดาวฤกษ์

 

 

 

error: กด RightClick แทน