TESS พบดาวเคราะห์นอกระบบขนาดเท่ากับโลกเป็นครั้งแรก

ภารกิจดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบหรือที่รู้จักกันว่าเทสส์ (TESS) ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับโลกเป็นครั้งแรก ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากโลกเพียง 53 ปีแสง นอกจากนั้นยังพบดาวเคราะห์นอกระบบอีกดวงหนึ่งในระบบสุริยะเดียวกัน ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ The Astrophysical Journal Letters เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดาวเคราะห์ขนาดเท่ากับโลกที่ได้ถูกค้นพบได้รับการตั้งชื่อว่า HD 21749c จะโคจรครบรอบดาวฤกษ์ของมันทุก ๆ แปดวัน และดาวเคราะห์อีกดวกมีชื่อว่า HD 21749b นั้นมีมวลประมาณ 23 เท่าของโลกและมีรัศมีประมาณ 2.7 เท่าของโลก HD 21749b มีขนาดเล็กกว่าดาวเนปจูนประมาณเท่าตัวซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อเล่นดาวดวงนี้ว่ามินิเนปจูน(หรือเนปจูนเล็ก)

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำวิจัยได้พบว่าความหนาแน่นของดาวมินิเนปจูนนั้นได้แสดงให้เห็นว่ามันมีบรรยากาศครอบคลุมอยู่พอสมควร แต่มันไม่ใช่ดาวเคราะห์ประเภทหินเช่นเดียวกับโลก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศว่าเกิดขึ้นและวิวัฒนาการมาได้อย่างไร

ดาวฤกษ์ที่ดาวเคราะห์ทั้งสองโครจรรอบนั้นมีมวลประมาณ 80% ของมวลดวงอาทิตย์ของเรา ดาวเคราะห์นอกระบบส่วนใหญ่ที่พบโดยเทสส์จะมีระยะเวลาการโคจรเพียง 10 วันหรือน้อยกว่า ดังนั้นทำให้มินิเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักวิจัยเนื่องจากระยะเวลาการโคจรรอบดาวฤกษ์มีถึง 36 วัน

เทสส์เป็นดาวเทียมสำรวจที่มีกล้องโทรทรรศน์ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบด้วยวิธีการสังเกตขณะโคจรรอบดาวฤกษ์โดยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของดวงฤกษ์ขณะที่ดาวเคราะห์โครจรผ่านหน้าไป ทางนาซ่าได้คาดเอาไวว่าเทสส์จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบมากกว่า 1,500 ดวง และในจำนวนนั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบขนาดเท่ากับโลกประมาณ 300 ดวง

 

 

error: กด RightClick แทน