สารประกอบในบร็อคโคลี่ ช่วยร่างกายยับยั้งเซลล์มะเร็ง

งานวิจัยใหม่พบการเชื่อมโยงของสารประกอบที่มีอยู่ในกะหล่ำดาว บร็อคโคลี่ และผักตระกูลกะหล่ำอื่น ๆ กับยีนที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งมากที่สุดตัวหนึ่งของร่างกาย

การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า สารประกอบที่เรียกว่า I3C ที่พบในผักตระกูลกะหล่ำนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิกิริยาลูกโซ่ทางเคมีที่ซับซ้อน ซึ่งทำให้ตัวยับยั้งมะเร็งทำงานได้อย่างอิสระ การวิจัยยังได้ชี้ให้เห็นถึงการกลไกทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งเจริญเติบโตและแพร่กระจาย

ทีมของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาการทำงานของยีนยับยั้งมะเร็งที่เรียกว่า พีเทน (PTEN) ซึ่งเป็นยีนที่ออกคำสั่งผลิตโปรตีน PTEN ที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ โดยที่นักวิทยาศาสตร์เรียกยีน PTEN ว่าเป็นยีนที่เป็นตัวยับยั้งเซลล์มะเร็งที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสาขาวิชาพันธุศาสตร์มะเร็ง

เซลล์มะเร็งจะมีกลไกทางธรรมชาติที่จะมุ่งเป้าไปเพื่อพยายามที่จะลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดการใช้งานของยีน PTEN อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองเพื่อศึกษากลไกการทำงานของยีนตัวนี้ด้วยเซลล์ของมนุษย์และหนูทดลอง นักวิจัยพบว่าเอนไซม์ที่เรียกว่า WWP1 ซึ่งรู้กันว่าช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเร็งมีบทบาทสำคัญในการแทรกแซงหน้าที่การทำงานของยีน PTEN

ผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ผลงานของงานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนายาต้านมะเร็งที่มุ่งเป้าไปที่การยับยั้งเอนไซม์ WWP1 และการทำให้ยีน PTEN ทำงานได้อย่างเป็นอิสระปราศจากการรบกวนจากเซลล์มะเร็ง

นอกจากนั้นแล้วผลการวิจัยยังอาจเป็นแนวทางในการช่วยให้ผู้คนที่ได้รับการทุกข์ทรมานจากการมีโปรตีน PTEN ไม่เพียงพอ ซึ่งนอกจากจะบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งแล้วยังก่อให้เกิดข้อบกพร่องในการพัฒนาที่อาจส่งผลให้เกิดความพิการทางปัญญาหรือความเจ็บป่วยทางจิตอีกด้วย

โปรตีน PTEN ยังเป็นที่รู้จักกันอีกว่าหากมีมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในวงกว้าง การทดลองในหนูที่มีการผลิตโปรตีน PTEN มากเกินไปจะมีการพัฒนาของร่างกายที่เล็กกว่าหนูทั่วไป เนื่องจากโปรตีน PTEN เป็นโปรตีนที่ไปยับยั้งการแบ่งเซลล์ของร่างกาย แต่หนูเหล่านี้ที่มีโปรตีน PTEN มากเกินไปจะมีระบบเผาผลาญทางเคมีดีกว่าและจะมีอายุยืนกว่าหนูปกติ

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเพื่อให้ได้ผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งอย่างที่เกิดขึ้นในหนูทดลองเราจะต้องกินบร็อคโคลี่เกือบ 3 กิโลกรัมทุกวัน ดังนั้นขั้นตอนต่อไปนักวิจัยจะต้องทำการศึกษาหน้าที่การทำงานของเอนไซม์ WWP1 เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนายาที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ WWP1 ที่มีฤกธิ์มากขึ้น

 

 

error: กด RightClick แทน