มนุษย์ดึกดำบรรพ์ Neanderthals ใช้ยาแก้ปวดและอาจจะใช้ยาปฏิชีวนะ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  Nature เมื่อวานนี้พบหลักฐานว่านีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) ใช้ยาแก้ปวด นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานจากพืชที่มีสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับตัวยาแอสไพรินขณะที่กำลังวิเคราะห์หินปูนบนฟันของนีแอนเดอร์ทัลที่มีอายุ 40,000 ปี

หลักฐานได้มาจากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA)ของหินปูนที่พบบนฟันของนีแอนเดอร์ทัลที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 40,000 ปีที่แล้ว และผลของดีเอ็นเออาจจะชึ้ให้เห็นด้วยว่านีแอนเดอร์ทัลได้ใช้ยาเพนนิซิลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มนุษย์เราพึ่งจะพัฒนาขึ้นมาเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้ว

จุลินทรีย์และอาหารติดอยู่ในฟันของนีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาความเป็นมาในอดีตได้บางส่วน โดยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะรู้ถึงการกินอยู่และสุขภาพของมนุษย์มนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่เป็นสายพันธุ์ใกล้ชิดกับมนุษย์เรา

จากการค้นพบในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพฤติกรรมการกินอาหารของนีแอนเดอร์ทัลดูเหมือนว่าจะคล้ายกับมนุษย์เราในหลาย ๆ ด้าน นักวิทยาศาสตร์พบว่าฝีที่นีแอนเดอร์ทัลเป็นทิ้งร่องรอยไว้บนกระดูกขากรรไกร และพยาธิในลำใส้ถูกแยกแยะโดยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของหินปูนที่พบ

ข้อมูลที่พบดูเหมือนว่านีแอนเดอร์ทัลมีความรู้ถึงการใช้พืชที่เป็นยาแก้ป่วดต่าง ๆ และมนุษย์ดึกดำบรรพ์ยังดูเหมือนจะมียาปฏิชีวนะใช้ก่อนมนุษย์เราด้วย ผลของดีเอ็นเอของนีแอนเดอร์ทัลที่พบในเบลเยี่ยมจะเป็นกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์เป็นหลักเช่นเนื้อแรดและแกะป่าและจะกินเห็ดเป็นอาหารเสริม และนีแอนเดอร์ทัลที่พบในยุโรปทางใต้ในประเทศสเปนจะกินพืชเป็นส่วนใหญ่เช่นต้นมอส เปลือกและถั่วจากต้นไพน์ (ซึ่งเป็นพืชในตระกูลต้นสน)

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังศึกษาแบคทีเรียในปากของนีแอนเดอร์ทัลด้วยเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียจากอดีตถึงปัจจุบัน และจากกระบวนการศึกษานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำลำดับของดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยทำลำดับดีเอ็นเอมาซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเหงือกเมื่อ 48,000 ปีมาแล้ว

การใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการศึกษาอดีตเป็นสิ่งที่เพิ่มความสามารถให้นักวิทยาศาสตร์รู้ถึงลักษณะและพฤติกรรมการกินอาหารของมนุษย์และสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว การศึกษาจากโครงกระดูกเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอ การศึกษาควบคูเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่านักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นภาพในอดีตได้อย่างชัดเจน

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุคดึกดําบรรพ์


 

ที่มา วารสารทางวิชาการ Nature 

 

error: กด RightClick แทน