จากหลักฐานใหม่เชื่อว่ามนุษย์ได้รับเชื้อไวรัส HPV จากนีแอนเดอร์ทัล

neanderthal

ไวรัสเอชพีวี HPV (Human papillomavirus) เป็นไวรัสที่พบโดยทั่วไปบนผิวหนังและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเช่นในปากและบริเวณอวัยวะเพศ  ไวรัสสามารถแพร่กระจายด้วยการสัมผัสโดยเฉพาะการร่วมเพศ โดยปกติไวรัสจะถูกกำจัดออกจากร่างกาย แต่ในบางกรณีไวรัสเอชพีวีเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดหูดบริเวณอวัยวะเพศหรือร้ายแรงที่สุดคือเป็นสาเหตุทำเป็นมะเร็งในมดลูก หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่านีแอนเดอร์ทัล (Neanderthals) เป็นผู้ที่แพร่เชื้อไวรัสนี้สู่มนุษย์

นีแอนเดอร์ทัลเป็นมนุษย์อีกสายพันธุ์ที่สูญพันธ์ุไปแล้วประมาณ 30,000-40,000 ปี จากหลักฐานในดีเอเอของมนุษย์ในปัจจุบันเชื่อว่านีแอนเดอร์ทัลและมนุษย์มีเพศสำพันธ์ุกันซึ่งทำให้มนุษย์ที่เป็นคนเอเชียและยุโรปมีดีเอ็นเอของนีแอนเดอร์ทัลประมาณ 1 – 4 เปอร์เซ็นต์

หลักฐานใหม่ที่ได้จากการศึกษาดีเอ็นเอได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้ถูกแพร่เชื้อไวรัสเอชพีวีจากนีแอนเดอร์ทัลโดยเฉพาะสายพันธุ์ไวรัสที่เรียกว่าเอชพีวี 16 ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งในมดลูก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการแพร่กระจ่ายของเชื้อไว้รัสเกิดขึ้นเพราะมนุษย์และนีแอนเดอร์ทัลได้มีเพศสัมพันธุ์ก่อนที่นีแอนเดอร์ทัลจะสูญพันธุ์ไปจากโลก

ในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อเปรียบเทียบของไวรัสเอชพีวีในมนุษย์และในนีแอนเดอร์ทัลไม่สามารถทำได้โดยตรงเนื่องจากไม่สามารถหาเชื่อไวรัสในนีแอนเดอร์ทัลได้เพราะสูญพันธุ์ไปนานแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอในไวรัสและประมาณเวลาที่เกิดของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เพื่อเปลี่ยบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆในวิวัฒนาการของมนุษย์

การศึกษานี้ได้อธิบายคำถามที่ว่าทำไหมสายพันธุ์ไวรัสเอชพีวี 16 a แพร่กระจ่ายอยู่แค่ในทวีปเอเซียและยุโรปเท่านั้นในขณะที่ในทวีปแอฟริกามีเพียงสายพันธุ์ b และ c นีแอนเดอร์ทัลและมนุษย์มีต้นกำเนิดในแอฟริกา นีแอนเดอร์ทัลได้อพยบทิ่นฐานออกจากแอฟริกาประมาณกว่าแสนปีก่อนหน้ามนุษย์ โดยที่นีแอนเดอร์ทัลและมนุษย์มีเชื้อ HPV คล้าย ๆ กันก่อนออกจากแอฟริกา และเมื่อนีแอนเดอร์ทัลอพยบออกจากแอฟริกามาตั้งทิ่นฐานในทวีปยุโรปและเอเซียไว้รัสได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ และเมื่อมนุษย์ยายทิ่นฐานออกจากแอฟริกาเมื่อ 60,000 ปีที่แล้วจึงเป็นได้สูงที่มนุษย์ได้รับเชื้อไวรัสที่ได้กลายพันธุ์นี้จากนีแอนเดอร์ทัล

ผลของการศึกษาในครั้งนี้มีประโยชน์ในการเรียนรู้การแพร่กระจายเชื้อโรคในวิวัฒนาการของมนุษย์ ทีมงานของนักวิทยาศาสตร์ต้องการศึกษาต่อเพื่อที่จะตอบคำถามที่พวกเขามีว่าทำไหมเชื้อไวรัสไม่ทำปัญหาให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่เป็นปัญหาใหญ่กับอีกกลุ่มหนึ่งเช่นที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งซึ่งทางทีมของนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายขององมนุษย์

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุคดึกดําบรรพ์


 

ที่มา Vox

error: กด RightClick แทน