มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอาจจะมีทันตกรรมเมื่อ 130,000 ปีที่แล้ว

ฟันนีแอนเดอร์ทัล ที่ถูกตรวจสอบและวิเคราะห์ ภาพโดย David Frayer, University of Kansas

เราอาจจะเข้าใจว่าทันตกรรมหรือการทำฟันเป็นสิ่งที่ทำกันในยุคสมัยมนุษย์ปัจจุบันเท่านั้น แต่จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เชื่อได้ว่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์อย่างนีแอนเดอร์ทัลอาจจะมีการทำฟันเพื่อพยายามรักษาแก้ไขลดความเจ็บปวดมาก่อนมนุษย์เราปัจจุบันเกือบ 130,000 ปีที่แล้ว

จากข้อมูลของสมาคมทันตกรรมแห่งอเมริกาพบหลักฐานของการทำฟันที่เก่าแก่ที่สุดถูกจารึกในหลุมฝังศพของชาวอียิปต์โบราณคนหนึ่งที่เสียชีวิตประมาณ 2,600 ปีก่อนยุคปฏิทินปัจจุบัน โดยที่คำจารึกกล่าวว่าเขาผู้ที่เสียชีวิตในหลุมฝังศพนี้คือหมอฟัน

แต่การศึกษาของนักวิจัยนำโดยมหาวิทยาลัย University of Kansas ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Bulletin of the International Association for Paleodontology แสดงให้เห็นถึงการค้นพบล่องลอยของการขูดฟันและล่องลอยอื่น ๆ ของการจัดการแก้ไขฟันของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเกือบ 130,000 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์พยายามทำทันตกรรมมานานแล้วเพื่อลดความเจ็บปวด

นักวิจัยวิเคราะห์ฟันสี่ซี่ที่เป็นฟันด้านล้างทางขวาของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลที่พบในเมืองคราพินานในประเทศโครเอเชีย ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่โบราณคดีของซากมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล ถึงแม้ว่าซากเหล่านี้จะถูกค้นพบเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้วซึ่งถูกขุดขึ้นระหว่างปี 1899-1905 แต่ในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ใหม่อย่างละเอียด

พวกเขาได้ใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจวิเคราะห์ฟันอย่างละเอียดและพบล่องลอยที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขความระคายเคืองหรือความเจ็บปวดบริเวณฟัน ตัวอย่างของล่องลอยเหล่านี้เช่น ฟันกรามสองซี่ได้ถูกเลื่อนออกไปจากตำแหน่งเดิม และยังพบล่องลอยของการขูดฟันในบริเวณระหว่างซี่ฟันอีกด้วยที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขูดหรือแคะด้วยของแข็งจนทำให้ฟันบิดเบี้ยว

นักวิจัยไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดที่จะสรุปว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแคะขูดฟันนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดใด แต่เชื่อว่าอาจจะเป็นกระดูกซึ่งเป็นอุปกรณ์ในยุคนั้น และเพราะว่าล่องลอยเหล่านี้อยู่ด้านในที่ใกล้กับลิ้นทำให้เชื่อได้ว่าล่องลอยเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากนีแอนเดอร์ทัลเสียชีวิต

การพยายามแก้ไขและจัดการกับความระคายเคืองหรือความเจ็บปวดบริเวณฟันคงเป็นเรื่องที่ไม่แปลก แต่การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นถึงหลังฐานที่ียืนยันอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้หลายคนเชื่อว่านีแอนเดอร์ทัลมีความฉลาดน้อยกว่ามนุษย์เราอยู่มาก การที่มีหลักฐานของการกระทำเพื่อที่จะแก้ไขความระคายเคืองหรือความเจ็บปวดบริเวณฟันเหมือนกับมนุษย์แสดงให้เห็นว่านีแอนเดอร์ทัลมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและความเข้าใจว่าความระคายเคืองหรือความเจ็บปวดจะต้องมีผลเกี่ยวกับฟัน

 


 

ที่มา University of Kansas และ Bulletin of the International Association for Paleodontology

 

 

 

 

error: กด RightClick แทน