มนุษย์ปัจจุบันไม่ได้ทำให้มนุษย์ดึกดำบรรพ์ นีแอนเดอร์ทัล สูญพันธุ์

การศึกษาวิจัยใหม่ของนักวิจัยจากประเทศเนเธอร์พบว่า การสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอาจไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่การแข่งขันกับมนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างที่เชื่อกันมา

นีแอนเดอร์ทัลได้สูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อประมาณ 40,000 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มนุษย์ปัจจุบันได้อพยพออกจากแอฟริกาไปยังตะวันออกและยุโรปจนทำให้นักวิจัยเชื่อกันตลอดมาว่า มนุษย์เราปัจจุบันได้ชนะในการแยงชิ่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดในช่วงเวลานั้นจนเป็นผลทำให้นีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ไปจากโลกเราอย่างถาวร

นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการสูญพันธุ์ของนีแอนเดอร์ทัลอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ โรคระบาดที่ทำให้มนุษญ์พันธุ์ดึกดำบรรพ์หายไปจากโลกเราอย่างถาวร

แต่การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ PLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของนักวิทยาศาสตร์จากประเทศเนเธอร์เสนอว่า มนุษย์ปัจจุบันไม่ได้เป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของนีแอนเดอร์ทัลแต่อย่างใด แต่นักวิจัยเสนอว่าการสูญพันธุ์นั้นเกิดจาก การสืบพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติภายในกลุ่มประชากรขนาดเล็ก ความผันผวนของการเกิดและการตาย และอัตราการตายและอัตราจำนวนของเพศหญิงชายก็จะเพียงพอที่นำมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ไปสู่การสูญหายของเผ่าพันธุ์

นักวิจัยสำหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาโดยสร้างแบบจำลองสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์บนพื้นฐานของกลุ่มประชากรล่าสัตว์ค้นหาอาหารที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 50 ถึงสูงสุด 5,000 คน จากนั้นได้จำลองการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดและการตาย การสืบพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติ และปัจจัยที่เรียกว่า ผลกระทบอัลลี (Allee effects) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประชากรกลุ่มเล็กส่งผลกระทบด้านลบต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของปัจเจกบุคคล

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การสืบพันธุ์ในกลุ่มเครือญาตินั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล และการสืบพันธุ์ในกลุ่มเครือญาตินั้นก็เป็นสาเหตุทำให้สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของปัจเจกบุคคลลดลง จากผลการศึกษาก่อนหน้านี้กล่าวว่า นีแอนเดอร์ทัลมีสมรรถภาพการสืบพันธุ์น้อยกว่ามนุษย์เราปัจจุบัน 40%

จากผลของการศึกษาการสืบพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติเพียงอย่างเดียวไม่น่าเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การสูญพันธุ์ แต่การสืบพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบอัลลีในกลุ่มประชากรที่มีจำนวนผู้หญิงให้กำเนิดบุตรลดลง 25 เปอร์เซ็นต์ภายในหนึ่งปีสามารถทำให้ประชากรนีแอนเดอร์ทัล 10,000 คนสูญพันธุ์ได้ นักวิจัยได้เสนอว่า ผลกระทบอัลลีและการสืบพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติสามารถทำให้ประชากรของกลุ่มนีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์หมดไปภายในระยะเวลา 10,000 ปี

 

 

error: กด RightClick แทน