พบ antibody ตัวใหม่ที่สามารถกำจัดไวรัส HIV ได้สูงถึง 98%

hiv-virus3

นักวิทยาศาสตร์พบแอนติบอดี่ตัวใหม่ที่ผลิตโดยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชไอวี (HIV) ที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้ถึง 98 เปอร์เซนต์รวมถึงสายพันธุ์ที่ดื้อต่อแอนติบอดี่ชนิดอื่น ๆ

แอนติบอดี่คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายผลิตขึ้นมาเมื่อเวลามีเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายรวมถึงเชื้อไวรัส โดยที่เชื้อโรคแต่ละชนิดร่างกายก็จะผลิตแอนติบอดี่สำหรับเชื้อโรคชนิดนั้น แอนติบอดี่จะทำการเชื่อมต่อกับเชื้อโรคซึ่งเปรียบเหมือนกับปลั๊กไฟในแต่ละประเทศที่มีหัวปลั้กไม่เหมือนกัน เชื้อโรคก็เหมือนกันการที่แอนติบอดี่จะสามารถจะเชื่อมต่อติดกับเชื้อโรคจะต้องมีรูปแบบส่วนที่เชื่อมต่อเหมือนกับของเชื้อโรค(เสียบกันได้)

เมื่อแอนติบอดี่สามารถเชื่อมต่อติดกับเชื้อโรคได้เชื้อโรคนั้นก็จะถูกทำลายโดยแอนติบอดี่ตัวนั้น ถ้าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเป็นชนิดใหม่ที่ไม่เคยเข้าสู่ร่างกายมาก่อนภูมิคุ้มกันก็จะพยายาสร้างแอนติบอดี่ที่มีรูปแบบของส่วนการเชื่อมต่อหลาย ๆ แบบจนเชื่อมต่อได้จากนั้นร่างกายก็จะจดจำไว้

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ ( US National Institutes of Health หรือ NIH) ได้พบแอนติบอดี่ที่มีชื่อว่า N6 ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่าง แม้กระทั้งเมื่อไวรัสเอชไอวีได้พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของมันแอนติบอดี่ก็ยังสามารถจับติดมันได้

แอนติบอดี่ N6 นี้มีความสามารถมากกว่าแอนติบอดี่ VRC01 กว่าสิปเท่า VRC01 กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองทางคลินิกในระยะที่สองซึ่งเป็นการทดลองในมนุษย์หลังจากการทดลองที่สำเร็จในลิงที่สามารถป้องกันลิงจากเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ประมาณ 6 เดือน

เมื่อนักวิจัยทำการทดสอบแอนติบอดี่ N6 กับเชื้อไวรัสเอชไอวี 181 สายพันธุ์มันสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ถึง 98 เปอร์เซนต์รวมถึง 16 สายพันธุ์ของ 20 สายพันธุ์ที่ดื้อต่อแอนติบอดี่ตัวอื่น ๆ ซึ่งดีกว่า VRC01 ซึ่งสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ 90 เปอร์เซนต์

การค้นพบครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในห้องทดลอง เราต้องมาดูผลของการใช้แอนติบอดี่ ในการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามมาหลายทศวรรษแล้วแต่ยังไม่สำเร็จในการทำวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวี ทำไหมถึงยากในการป้องกันเชื้อโรคเอชไอวีเหล่านี้ คำตอบก็อยู่ที่ว่าเชื้อโรคเอชไอวีเป็นเชื้อโรคที่เข้าใจระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราดี มันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้แอนติบอดี่ที่ผลิตออกมาไม่สามารถเชื่อมต่อกับเชื้อไวรัสได้ เมื่อเชื่อมต่อไม่ได้ไวรัสก็ไม่สามารถถูกกำจัดไปจากร่างกายได้ ไวรัสเอชไอวีเป็นไวรัสที่รายกาจมาก

แต่ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็มีความสามารถสูง เราหวังว่าวันหนึ่งด้วยความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบหรือแม้แต่สร้างแอนติบอดี่ ที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ร้อยเปอร์เซนต์

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสเอชไอวี


 

ที่มา US National Institutes of Health

 

error: กด RightClick แทน