ยาเอชไอวีตัวใหม่ทำให้ผู้ป่วยอยู่ได้หลายๆเดือนโดยไม่ต้องกินยา

การทดลองทางคลินิกครั้งใหม่ของนักวิจัยจากมหาวิยาลัยร็อกกี้เฟลเลอร์แสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยการทำภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยยาตัวใหม่ที่รวมแอนติบอดีต่อต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีสองตัวสามารถยับยั้งเชื้อเอชไอวีไว้ได้เป็นเวลาหลายๆเดือนต่อการรักษาแต่ละครั้ง

จากการทดลองทางคลินิกครั้งล่าสุดนี้พบว่ายาผสมสูตรใหม่ซึ่งเป็นแอนติบอดีต่อต้านและกำจัดไวรัสเอชไอวีที่เรียกว่ายาบีแนบส์ (broadly neurtralizing antibodies หรือย่อว่า bNAbs) มีความปลอดภัยและมีฤทธิ์ยามากกว่าการทดลองการใช้ยาบีแนบส์สูตรอื่นๆที่เคยทำมาก่อนหน้านี้

การรักษาโรคไวรัสเอชไอวีปัจจุบันเป็นการบำบัดรักษาแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งเป็นการรักษาที่สามารถควบคุมระดับเชื้อไวรัสที่ได้ผลดี อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะต้องกินยาทุกวันซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการรักษาจะขึ้นอยู่กับการที่ผู้ป่วยเคร่งครัดในการกินยาหรือไม่ ถ้ากินบ้างหยุดบ้างการรักษาก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรและอาจนำไปสู่การดื้อยา

การค้นพบยารักษาโรคไวรัสเอชไอวีที่ไม่ต้องกินทุกวันจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยผู้ป่วยโดยรวม โดยที่ผู้ป่วยอาจได้รับยาทุกๆสามสี่เดือนครั้งก็จะทำให้ง่ายขึ้น และจากการทดลองทางคลินิกที่สำเร็จในครั้งนี้ดูเหมือนว่ายาชนิดใหม่กำลังจะออกมาเป็นทางเลือกอีกหนทางหนึ่งซึ่งง่ายและสะดวกขึ้นสำหรับผู้ป่วย

ยาดังกล่าวเป็นแอนติบอดีตามธรรมชาติสองตัวที่นักวิจัยทำการศึกษาที่รู้จักกันในชื่อว่าแอนติบอดี 3BNC117 และ 10-1074 ซึ่งแอนติบอดีทั้งสองเป็นแอนติบอดีตามธรรมชาติที่พบในผู้ป่วยบางรายที่ร่างกายผลิตออกมาต่อสู่กับเชื้อไวรัสเอชไอวีได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลย

ยาบีแนบส์ (bNAb) ก็คือการทำให้ระบบคุ้มกันของผู้ป่วยทั่วไปมีแอนติบอดีสองตัวนี้เพื่อต่อสู่กับเชื้อไวรัส และยาบีแนบส์จะทำให้ร่างกายสามารถต่อสู่และกำจัดเชื้อไวรัสได้ผลเป็นเวลานานกว่ายาต้านไวรัสเอชไอวีโดยทั่วไป ดังนั้นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องได้รับยาบ่อยๆแต่จะได้รับยานานๆครั้งแทน

จริงๆแล้วก่อนหน้าการทดลองในครั้งนี้มีการทดลองกับการใช้ยาบีแนบส์ชนิดหนึ่งที่มีแอนติบอดีตัวเดียวซึ่งสามารถลดจำนวนเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดได้ แต่ได้ไม่นานเชื้อไวรัสก็กลับมาเพิ่มจำนวนอีกครั้ง ในครั้งนี้ยาบีแนบส์เป็นการรวมของแอนติบอดีสองตัว 3BNC117 และ 10-1074 ที่ทำการโจมตีเชื้อไวรัสในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีในการทดลองกับสัตว์ก่อนที่นำมาทดลองในมนุษย์ในครั้งนี้

ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1b ผู้ป่วยได้หยุดการใช้ยาต้านไวรัสและได้รับยาบีแนบส์สองตัวแทน(ซึ่งคือยาที่มีแอนติบอดีสองตัว)ในช่วงเวลาหกสัปดาห์ ผลการทดลองที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเก้าคนสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ยาหลังจากการรักษาเลยได้ถึง 21 สัปดาห์ และบางรายได้ถึง 30 สัปดาห์หรือกว่า 7 เดือน

นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังทำการทดลองกับผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสจำนวนมากในกระแสเลือด(คือผู้ป่วยที่ไม่ได้รักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน) โดยที่ยายาบีแนบส์สองตัวทำให้ผู้ป่วยในการทดลองนี้มีจำนวนไวรัสในเลือดน้อยลงจนไม่สามารถตรวจวัดได้ และในกรณีนี้ผู้ป่วยสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ยาหลังจากการรักษาเป็นเวลาถึงสามเดือน

อย่างไรก็ตามการทดลองระยะแรกๆอยู่ นักวิจัยยังคงต้องทำการทดลองทางคลินิกในระยะต่อๆไปเพื่อหาความเหมาะสมในการรักษาก่อนที่จะสรุปผลการรักษา ซึ่งนั้นก็หมายความว่าเราจะรู้ว่ายาตัวนี้จะนำมาใช้ได้ในอนาคตหรือไม่

 

 

error: กด RightClick แทน