แบตเตอรี่ชนิดใหม่มีสารดับเพลิงในตัว

battery explode2

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Stanford University ได้ออกแบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (lithium-ion) ชนิดพิเศษที่มีสารเคมีดับเพลิงในตัว สารดับเพลิงจะถูกปล่อยออกมาเมื่อแบตเตอรี่ร้อนเกินไป แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือทั่วไป ผลการวิจัยถูกตีพิมพ์ในวารสาร the journal Science Advances

นักวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบโดยใช้สารเคมีต้านไฟไทรเฟนไนล์ฟอสเฟต (triphenyl phosphate  หรือ TPP) บรรจุอยู่ถายในเปลือกหุ้มและอยู่ภายในของเหลวอิเล็กโทรไลท์ และถ้าเกิดมีอุณภูมิสูงขึ้นถึง 150C เปลือกที่หุ้มสารเคมีต้านไฟอยู่นั้นจะเริ่มละลายและทำให้สารเคมีต้ายไฟถูกปลอยออกมา และจากการทดสอบไฟที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่จะถูกดับภายใน 0.4 วินาที่

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (lithium-ion) เป็นแบตเตอรี่ที่นิยมในอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เนื่องจากประสิทธิภาพในการเก็บกระแสไฟฟ้า แต่ข้อเสียก็คือแบตเตอรี่พวกนี้อาจจะทำให้เกิดไฟไหมได้ถ้าแบตเตอรี่ชาร์จเร็วเกินไปหรือเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากผลิตแบตเตอรี่จะทำให้เกิดการลัดวงจรได้ง่ายและก่อให้เกิดไฟไหมได้

เมื่อปีที่แล้วสายการบินหลายสายการบินได้ห้ามนำโทรศัพท์มือถือซัมซุง Galaxy Note 7 ขึ้นบนเครื่องบินเพราะแบตเตอรี่อาจจะเกิดระเบิดได้เนื่องจากมีความร้อนจัด นอกจากนีัเรายังได้รับข่าวสารมากหมายของการระเบิดหรือไฟไหมสาเหตุจากการที่แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรและร้อนจัด

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมีพยายามอย่างมากที่จะปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย แต่ที่ผ่านมายังไม่มีความก้าวหน้ามากนักในเรื่องของเทคโนโลยี่แบตเตอรี่ บริษัทผู้ผลิตยังคงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งรู้กันว่ามีอันตรายในอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ แต่การวิจัยของนักวิยาศาสตร์ได้ช่วยในการลดความเป็นอันตรายของการใช้แบตเตอรี่ชนิดนี้เมื่อหรือถ้าสามารถถูกนำมาใช้ใด้จริงในทางพาณิชย์

 

อ่านเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่


 

ที่มา the journal Science Advances

 

error: กด RightClick แทน