การตรวจเลือดใหม่สามารถพบมะเร็งเต้านมห้าปีก่อนที่อาการจะปรากฏ

การวิจัยนำเสนอ ณ การประชุมมะเร็งแห่งชาติที่เมืองกลาสโกว์ประเทศก็อตแลนด์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้บรรยายให้เห็นว่า โรคมะเร็งเต้านมสามารถตรวจพบด้วยการตรวจเลือดห้าปีก่อนที่อาการทางคลินิกจะปรากฏให้เห็นในผู้ป่วย เนื่องจากการตรวจเลือดด้วยวิธีใหม่สามารถตรวจหาร่องรอยการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเซลล์มะเร็งได้

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นผลงานของนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมประเทศสหราชอาณาจักร การวิจัยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์แอนติเจนที่ผลิตออกมาโดยเซลล์มะเร็งและปรากฎอยู่ในเลือด  แอนติเจนเหล่านี้จะไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเฉพาะการผลิต ออโตแอนติบอดี ที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายแอนติเจนผลิตจากเซลล์มะเร็งเหล่านั้น

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการทดลองตรวจหา ออโตแอนติบอดี ในเลือดของผู้ป่วย และเพื่อวิเคราะห์ว่า ออโตแอนติบอดี เหล่านั้นเกิดจากการกระตุ้นของแอนติเจนของเซลล์มะเร็งหรือไม่ การทดลองได้มีผู้ป่วยจำนวน 90 คนผู้ที่พึ่งตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมาไม่นาน และมีผู้ป่วยอีก 90 คนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นกลุ่มควบคุม

จากการตรวจวิเคราะห์นักวิจัยสามารถระบุความถูกต้องของการวิเคราะห์เลือดได้ถึง 37% และการวิเคราะห์เดียวกันสามารถระบุได้อย่างถูกต้อง 79% ว่าผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมนั้นไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งนักวิจัยสรุปว่า มะเร็งเต้านมจะกระตุ้นให้เกิดออโตแอนติบอดีชนิดที่ไปต่อต้านแอนติเจนของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ

นักวิจัยกล่าวว่า เราสามารถตรวจหามะเร็งได้ค่อนข้างแม่นยำจากการวิเคราะห์ออโตแอนติบอดีเหล่านี้ หากเราปรับปรุงความแม่นยำของการทดสอบให้ดียิ่งขึ้นก็จะเปิดโอกาสให้นำการตรวจเลือดอย่างง่ายมาช่วยในการตรวจหาโรคมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่เนิน ๆ

นักวิจัยยังกล่าวอีกว่า ได้พบว่าแอนติเจนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของการเป็นโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามพวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการทดสอบต่อไป

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมกำลังทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย 800 คน และคาดหวังว่าวิธีการตรวจวิเคราะห์หาแอนติเจนมะเร็งเต้านมจะมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นจากการตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยจำนวนที่มากขึ้น

การตรวจหาโรคมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่เนิน ๆ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคร้าย การตรวจหาโรคมะเร็งโดยการตรวจเลือดจะทำให้ผู้คนในประเทศที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการบริการทางสุขภาพได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจหามะเร็งเต้านมในปัจจุบันที่ใช้การทำแมมโมแกรม

นอกจากมะเร็งเต้านมแล้วทีมวิจัยยังได้ทำงานเพื่อหาวิธีการใช้การตรวจเลือดตรวจหา มะเร็งตับอ่อน มะเร็.ลำไส้ใหญ่ และมะเร็งตับ มะเร็งเหล่านี้รวมกับมะเร็งเต้านมถือว่าคิดเป็น 70% ของโรคมะเร็งทั้งหมดที่พบในผู้ป่วยทั่วโลก

 

 

error: กด RightClick แทน