ยาลด Cholesterol ชนิดใหม่ให้ความหวังในการรักษาไข้มันอุดตัน

Repatha
ภาพโดย Robert Dawson/Amgen Inc. ผ่าน AP

ยาลดคอเลสเตอรอลชนิดใหม่ดูเหมือนจะให้ความหวังในการรักษาการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดได้เป็นครั้งแรกเมื่อใช้รวมกับยาลดคอเลสเตอรอลตัวอื่นรวมด้วย

ปกติเมื่อมีก้อนไขมันเหนียวสะสมในหลอดเลือดแล้วไม่สามารถกำจัดมันได้นอกจากการผ่าตัด แต่นี้เป็นครั้งแรกที่ยาสามารถกำจัดก้อนไขมันสะสม แพทย์กล่าวว่ายานีัเมื่อใช้รวมกับยาลดคอเลสเตอรอลได้แสดงให้เห็นว่าก้อนไขมันสะสมถูกกำจัดได้เพียงเล็กน้อย แต่มีความหวังที่ว่าเมื่อให้การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเวลานานกว่านี้จะได้ผลที่ดีมากขึ้น

ยาชนิดใหม่ผลิตโดยบริษัท Amgen Inc. มีชื่อว่าเรบพาธา (Repatha) ซึ่งเป็นยาที่ทำให้คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี หรือที่เรียกว่า LDL มีจำนวนน้อยลงในกระแสเลือดมากกว่ายาชนิดอื่น ๆ ที่เคยมีมา คอเลสเตอรอลจะมีหน่วยวัดเป็นมิลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dL) โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแพทย์จะแนะนำให้มีระดับของ LDL อยู่ที่ 70 mg/dL แต่การทดลองเมื่อใช้ยาเรบพาธาควบคู่ผู้ป่วยบางคนมี LDL ในระดับ 15 mg/dL ผลการทดลองในครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร American Medical Association และได้ถูกพูดคุยกันในที่ประชุมสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (American Heart Association)

ดร. สตีเฟนนิลเซน ( Dr. Steven Nissen) ผู้นำในการทดลองครั้งนี้กล่าวว่าการที่ LDL อยู่ในระดับที่ต่ำ ๆ ไม่ได้แสดงว่าจะเป็นอันตรายใด ๆ ต่อร่างกาย แต่การที่มีระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่ำมากเท่าใดมันก็จะทำให้ก้อนไข้มันสะสมลดลงมากเท่านั้น 

ยาลดคอเลสเตอรอล เช่น Lipitor และ Crestor ช่วยลดการผลิตคอเลสเตอรอล ในขณะที่เรบพาธา (Repatha) หรือยา Praluent จะปิดกั้นสาร PCSK9 ไม่ให้ผูกมัดกับ LDL ซึ่งเป็นผลทำให้ตับสามารถกำจัดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีจากกระแสเลือด มีสาร PCSK9 น้อยลงตับก็สามารถกำจัด LDL หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้มากขึ้น การมีคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดมากจะเป็นสาเหตุของการสะสมก้อนไขมันในหลอดเลือด

ยาลดคอเลสเตอรอลโดยทั่วไปจะเป็นยาที่มีราคาถูก แต่ยาชนิดใหม่เรบพาธาจะมีราคาที่แพงมากสำหรับผู้ป่วยหนึ่งคนจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับยานี้อยู่ที่ 14,000 ดอลลาต่อปี (หรือประมาณ 5 แสนบาท) และในประเทศอเมริกาปกติบริษัทประกันสุขภาพจะไม่จ่ายค่าใช้จ่ายของยาตัวนี้ ยาชนิดนี้เป็นยาชนิดที่ใช้ฉีดด้วยตัวเองสองอาทิตย์ครั้งหรือเดือนละครั้ง

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและได้รับยาลดคอเลสเตอรอลอย่างเดียวจะมีระดับคอเลสเตอรอลอยู่ที่ประมาณ 93 mg/dL แต่ผู้ป่วยที่ได้รับยาเรบพาธารวมด้วยจะมีระดับอยู่ที่ประมาณ 37 mg/dL และก้อนไขมันสะสมลดลงไป 1 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ในผู้ป่วยบางรายด้วยระยะเวลาการรักษา 18 เดือน

 

 

error: กด RightClick แทน