พบยาความหวังใหม่ในการป้องกันโรคมาลาเรีย

Photograph shows an anopheles minimus a malaria vector of the or

รายงายจากปี 2015 จากองค์การอนามัยโลกว่ามี 214 ล้านคนที่ติดเชื้อมาลาเรียและ 438,000 ได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายนี้ ปัจจุบันมียาป้องกันและรักษาแต่ต้องใช้หลายครั้งจนเชื้อดื้อยา นักวิทยาศาสตร์จาก MIT และ Harvard ได้พบสารประกอบทางเคมีตัวใหม่ซึ่งสามารถใช้เป็นยาป้องกันและรักษาเชื้อมาลาเรียได้ผลดีมากในหนูทดลองซึ่งใช้สารเคมีนี้เพียงครั้งเดียว

Malaria_map

มาลาเรียเป็นโรคที่เกิดจากเกิดจากการแพร์เชื้อโรคโดยยุงที่ติดเชื้อพยาธิพลาสโมเดียม (Plasmodium) ปัจจุบันมียาป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย แต่มีเชื้อพยาธิพลาสโมเดียมสายพันธ์ุหนึ่งที่พบเช่นในเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาดื้อต่อยาทุกชนิด ดังนั้นในปัจจุบันยังไม่มียาป้องกันเชื้อพยาธิสายพันธุ์มีที่มีชื่อว่า พลาสโมเดียมฟาลซิพารัม (Plasmodium falciparum) หรือ พีฟาลซิพารัม (P. falciparum) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าสายพันธุ์ของพยาธิพลาสโมเดียมที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย

นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองสารประกอบนี้ในหนูทดลองซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารประกอบนี้สามารถทำให้หนูไม่ติดเชื้อพยาธิพีฟาลซิพารัมได้ถึงสามสิบวันโดยได้รับยาเพียงครั้งเดียว สารประกอบนี้จะการทำลายเชื้อพยาธิในตับของหนูทดลองและในสายเลือดอีกด้วย ผลการทดลองนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature

เชื้อพยาธิพีฟาลซิพารัมจะติดเชื้ออยู่ในยุง โดยเมื่อคนถูกยุกกันเชื้อพยาธิก็จะเข้าไปสู่ตับซึ่งจะเป็นสถานที่พยาธิเพิ่มขยายจำนวนก่อนที่จะแพร่กระจ่ายไปทั่วร่างกายทางสายเลือด สารเคมีที่นักวิทยาศาสตร์พบนี้มีความสามารถที่จะทำร้ายเชื้อพยาธิในตับได้หมดก่อนที่จะเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ในปัจจุบันการทดลองยังไม่ได้ทดลองในมนุษย์เนื่องจากสารประกอบทางเคมีตัวนี้เป็นพิษต่อเซลล์ของร่างกาย นักวิทยาศาสตร์หวังว่านักเคมีจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเป็นพิษนี้และนำสารประกอบเคมีมาทำยาเพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียซึ่งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั่วโลก

 

error: กด RightClick แทน