ดีเอ็นเอชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มชาวเบริงเจียดึกดำบรรพ์กลุ่มหนึ่งข้ามจากเอเซียไปยังอเมิรกา

ภาพโดย Eric S. Carlson/Ben A. Potter

ผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของเด็กทารกผู้หญิงที่เสียชีวิตในช่วงท้ายของยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด(หรือเมื่อประมาณ 11,500 ปีที่แล้ว)ทำให้นักโบราณคดีพบมีชาวเบริงเจียดึกดำบรรพ์กลุ่มหนึ่งที่ข้ามจากเอเซียไปยังในทวีปอเมิรกาในช่วงที่น้ำทะเลต่ำและน้ำแข็งปกคลุมช่องแคบแบริ่ง

เด็กทารกผู้นี้มีอายุหกสัปดาห์ขณะที่เสียชีิวิตถูกขนขึ้นมาโดยทีมงานของนักโบราณคดีในเขตพื้นที่ของรัฐอลาสก้า จากข้อมูลวิจัยดีเอ็นเอของเธอที่เผยแพร์ในวารสารทางวิชาการ Nature เปิดเผยให้เห็นว่าดีเอ็นเอของเธอเป็นดีเอ็นเอเป็นต้นกำเนิดของชาวพื้นเมืองทวีปอเมริกาทั้งหมด

นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยอลาสกาแฟร์แบงได้พบซากศพโบราณที่ถูกเผาขณะทำงานขุดพื้นที่บริเวณแม่น้ำอัพเวอร์ดซันเมื่อสามสี่ปีก่อนในความพยายามเพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับชาวพื้นเมืองของทวีปอเมริกา เนื่องจากซากศพที่ถูกเผาไม่ได้เปิดเผยอะไรมาก แต่นักโบราณคดีได้ตัดสินใจที่จะทำการขุดต่อไปในบริเวณเดียวกัน และในปี 2013 ได้ค้นพบซาศพสองศพที่ไม่ได้ถูกเผา

หนึ่งในซากศพนั้นเป็นของเด็กทารกดังกล่าวที่มีสภาพดีเอ็นเอสมบูรณ์ ซึ่งทำให้นักโบราณคดีสามารถทำลำดับดีเอ็นเอของเธอได้สมบูรณ์ทั้งหมด ซึ่งทำให้เป็นลำดับดีเอ็นเอสมบูรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดจากซากโบราณในทวีปอเมริกา เด็กทารากผู้หญิงถูกตั้งชื่อโดยชาวพื้นเมืองในบริเวณนั้นว่า เด็กผู้หญิงแห่งอรุณ

การค้นพบนี้ช่วยยืนยันทฤษฎีที่ว่ามนุษยชาติได้มีการย้ายถิ่นครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในการอพยพไปสู่โลกใหม่จากทวีปเอเซียไปยังทวีปอเมริกา โดยอาศัยช่วงเวลาที่ช่องแคบแบริ่งอยู่เหนือน้ำเมื่อ 20,000 ปีก่อน ระดับน้ำทะเลต่ำในช่วงเวลานั้นทำให้ช่องแคบแบริ่งเชื่อมต่อระหว่างไซบีเรียและอลาสกาทำให้มีการตั้งถิ่นฐานในเบริงเจียทั้งสองทวีเกิดขึ้นได้

เบริงเจียเมื่อประมาณ 11,500 จะเป็นพื้นที่เหนือน้ำทะเล

เบริงเจียเป็นดินแดนบริเวณช่องแคบแบริ่งที่อยู่เหนือน้ำในสมัยนั้น ซึ่งรวมถึงช่องแคบแบริ่งส่วนหนึ่งของไซบีเรียและอลาสก้า การตั้งถิ่นฐานก็เป็นการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้จนกระทั่งน้ำแข็งละลายก่อนผู้ที่อาศัยในบริเวณอลาสก้าสามารถอพยพลงไปสู่ทวีปอเมริกาตอนกลางและใต้ได้

ดีเอ็นเอที่ได้จากเด็กผู้หญิงชาวเบริงเจียดึกดำบรรพ์ถูกนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับชาวพื้นเมืองอมริกาที่ยังมีชีิวิตอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งผลเป็นที่ชัดเจนว่าชาวเบริงเจียผู้ซึ่งข้ามช่องแคบแบริ่งได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวพื้นเมืองทุกคนของทวีปอเมริกา

ถึงแม้ว่าการค้นพบไม่ได้ทำให้มีเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากทฤษฎีการย้ายถิ่นครั้งใหญ่ที่มีมาก่อนหน้า แต่การค้นพบได้ยืนยันทฤษฎีดังกล่าว และที่สำคัญค้นพบชาวเบริงเจียอีกกลุ่มที่ถูกโลกหลงลืมไป

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ  Nature

 

 

error: กด RightClick แทน