ยาแคปซูลรักษาโรคเอชไอวีชนิดพิเศษกินเพียงอาทิตย์ละครั้ง

นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาแคปซูลชนิดพิเศษที่สามารถหลั่งยารักษาโรคเอชไอวีให้ผู้ป่วยได้หนึ่งอาทิตย์ต่อการกินยาครั้งเดียว ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะทำผู้ป่วยมีตารางกินยาที่ง่ายมากขึ้นแทนการกินทุกวันและวันละหลายครั้งเพื่อควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวี การวิจัยในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอ็มไอทีและโรงพยาบาล BWH (หรือ Brigham and Women’s Hospital)

แคปซูลได้ถูกออกแบบมาทำให้ผู้ป่วยสามารถกินยาเพียงอาทิตย์ละครั้ง โดยที่ยาภายในแคปซูลจะค่อยหลั่งออกมาในช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์ นักวิยาศาสตร์กล่าวว่านอกจากแคปซูลจะช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสเอชไอวีให้มีตารางการกินยาที่ง่ายขึ้นแล้วยังช่วยบุคคลที่มีความเสี่ยงกับตารางกินยา PrEP (ยาป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอีกด้วย

ปัญหาส่วนหนึ่งของการรักษาโรคไวรัสและป้องกันเอชไอวีทุกวันนี้คือการมีตารางกินยาที่ยุ่งยาก สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสเอชไอวีจะต้องกินทุกวันและวันละหลายครั้งและวันละหลายชนิดการลืมกินยาอาจส่งผลทำให้เกิดการดื้อยา  นอกจากนั้นจากการวิจัยการใช้ยา PrEP ในการป้องกันโรคไวรัสเอชไอวีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นผลที่ไม่แน่ชัด ซึ่งอาจเนื่องมาจากการกินบ้างไม่กินบ้างของผู้ใช้ยา การกินอาทิตย์ละครั้งจะทำให้ความยุ่งยากของตารางกินยาง่ายขึ้น

ภายในแคปซูลจะประกอบด้วยก้านบรรจุยาหกก้าน แต่ละก้านสามารถบรรจุยาต่างกันและมีอัตราหลั่งยาต่างกัน  Credit: Courtesy of the researchers

จริง ๆ แล้วแคปซูลได้ถูกพัฒนาขึ้นมากก่อนในปี 2016 ซึ่งเป็นแคปซูลที่ประกอบด้วยก้านหกก้าน(ดูรูป) โดยก้านจะหุบอยู่ในแคปซูลและแต่ละก้านเป็นส่วนที่บรรจุยา เมื่อแคปซูลถูกกลืนกินเข้าไปในท้องผิวแคปซูลจะสลายก้านทั้งหกก็จะกางออกและค่อย ๆ หลั่งยาออกมา แคปซูลดังกล่าวได้ใช้ในการวิจัยก่อนหน้านี้กับยารักษาโรคมาลาเรียโดยที่แคปซูลจากการทดลองเมื่อกลืนเข้าไปแล้วแคปซูลจะอยูในท้องถึงสองอาทิตย์

การวิจัยในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ดัดแปลงแคปซูลเพื่อใช้กับยารักษาโรคไวรัสเอชไอวี เนื่องจากยารักษาโรคไวรัสเอชไอวีแต่ละชนิดต้องการหลั่งออกของยาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการออกแบบแคปซูลในครั้งนี้จะเป็นการดัดแปลงให้ก้านบรรจุยาจะสามารถหลั่งยาในอัตราที่ต่างกันได้

การทดลองในหมูได้แสดงให้เห็นว่าแคปซูลหนึ่งเม็ดสามารถบรรจุยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีได้สามชนิด และเมื่อเข้าในท้องของหมูสามารถหลั่งยาออกมาได้หนึ่งอาทิตย์กว่า นอกจากนั้นแคปซูลถูกออกแบบมาให้สลายตัวไปเองและถูกขับออกทางอุจระหลังจากที่ยาทั้งหมดถูกหลั่งออกมาหมดแล้ว

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อนำแคปซูลบรรจุยารักษาโรคไวรัสเอชไอวีในการทดลองทางคลินิคกับมนุษย์ นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าทีมงานกำลังทำงานเพื่อดัดแปลงใช้แคปซูลบรรจุยารักษาโรคอื่น ๆ และทำให้สามารถหลั่งยาได้เป็นเวลานานกว่าหนึ่งอาทิตย์ด้วย

 


HIV

ที่มาวารสาร Nature Communications และมหาวิทยาลั MIT

 

 

error: กด RightClick แทน